‘فایل های مفید بازرگانی

 مقررات صادرات واردات و آیین نامه اجرایی (بر اساس اخرین تغیرات)1402

 آیین نامه مقررات ۱۴۰۲

واژگان پر کاربرد گمرکی(Glossary of International Customs Terms)

واژگان انگلیسی

 کنواسیون تیر

متن فارسی کنواسیون تیر

متن فارسی کنواسیون تیر

کنوانسیون کیوتو

کنوانسیون کیوتو فارسی

کنوانسیون کیوتو انگلیسی

کنوانسیون استانبول

کنوانسیون استانبول فارسی

کنوانسیون استانبول انگلیسی

جدول ضرایب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 1402(کل کد های تعریف و ورودی1402)

جدول ضرایب قانون و مقررات صادرات و واردات سال 1402

مقررات صادرات و واردات(سال 97 صرفا جهت استفاده از جداول کتاب و مقایسه با مقررات 1402)
مقررات صادرات و واردات
قانون تجارت

قانون تجارت

فهرست تعرفه ترجیحی ایران با سایر کشورها 1401 (+ اوراسیا)

فهرست تعرفه ترجیحی ایران با سایر کشورها 1401 (+اوراسیا)

فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری

فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری

فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری

قانون اداره مناطق آزاد تجاری

قانون اداره مناطق آزاد تجاری

شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده در امر بازرسی کالاهای صادراتی و داخلی

شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده در امر بازرسی کالاهای صادراتی و داخلی

 

قانون امور گمرکی

قانون امور گمرکی

مقررات ucp600 

مقررات ucp600

اطلاعات اتحادیه ی ملی صادرکنندگان

اطلاعات اتحادیه ی ملی صادرکنندگان

راهنمای اعتبارات اسنادی LC

اعتبارات اسنادی LC

شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده در بخش واردات

شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده در بخش واردات

مقاله استاد واعظی چاپ شده در نشریه اتاق بازرگانی

مقاله استاد واعظی چاپ شده در نشریه اتاق بازرگانی

اطلاعات تماس رایزنان بازرگانی

اطلاعات تماس رایزنان بازرگانی

نمونه پیش فاکتور یا proforma (قابل ویرایش)

نمونه پیش فاکتور یا proforma (قابل ویرایش)

فهرست عدل بندی یا packing list (قابل ویرایش)

فهرست عدل بندی یا packing list (قابل ویرایش)

فاکتور یا commercial invoice (قابل ویرایش)

فاکتور یا commercial invoice (قابل ویرایش)

بارنامه دریایی (قابل ویرایش)

بارنامه دریایی (قابل ویرایش)

نمونه فرم مظنه قیمت استاندارد

نمونه فرم مظنه قیمت استاندارد

نمونه قرارداد بین المللی فارسی (خرید و فروش)

نمونه قرارداد بین المللی فارسی (خرید و فروش)

نمونه قرارداد بین المللی انگلیسی (خرید و فروش)

نمونه قرارداد بین المللی انگلیسی (خرید و فروش)

فهرست شرکتهای چینی فعال در بخش سنگهای ساختمانی

فهرست شرکتهای چینی فعال در بخش سنگهای ساختمانی

فهرست شرکت چینی فعال در تجارت محصولات غذایی و نوشیدنی

فهرست شرکت چینی فعال در تجارت محصولات غذایی و نوشیدنی

کتب و مجلات اقتصادی و تجاری قزاقستان

کتب و مجلات اقتصادی و تجاری قزاقستان

مجلات تخصصی تونسی

مجلات تخصصی تونسی

روشهای تبلیغات تجاری در کشور قزاقستان

روشهای تبلیغات تجاری در کشور قزاقستان

فهرست اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی چین

فهرست اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی چین

کتاب تعرفه های گمرکی و مقررات صادرات و واردات سال 2017 جمهوری خلق چین

کتاب تعرفه های گمرکی و مقررات صادرات و واردات سال 2017 جمهوری خلق چین

لیست کالاها براساس طبقه بندی CPC (براساس آخرین ورژن سازمان ملل)

لیست کالاها براساس طبقه بندی CPC (براساس آخرین ورژن سازمان ملل)

لیست کالاها براساس طبقه بندی ISIC (براساس آخرین ورژن سازمان ملل)

لیست کالاها براساس طبقه بندی ISIC (براساس آخرین ورژن سازمان ملل)

لیست کالاها براساس نمونه تجاری SITC (براساس آخرین ورژن سازمان ملل)

لیست کالاها براساس نمونه تجاری SITC (براساس آخرین ورژن سازمان ملل)

لیست کالاها براساس طبقات کلی اقتصادی BEC (براساس آخرین ورژن سازمان ملل)

لیست کالاها براساس طبقات کلی اقتصادی BEC (براساس آخرین ورژن سازمان ملل)