فایل های مفید بازرگانی

قانون و مقررات صادرات و واردات سال 1401


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مقررات صادرات و واردات


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
قانون تجارت


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فهرست تعرفه ترجیحی ایران با سایر کشورها 1401 (+ اوراسیا)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
قانون اداره مناطق آزاد تجاری


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده در امر بازرسی کالاهای صادراتی و داخلی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مقررات ucp600 


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
اطلاعات اتحادیه ی ملی صادرکنندگان


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
اعتبارات اسنادی LC


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده در بخش واردات


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مقاله استاد واعظی چاپ شده در نشریه اتاق بازرگانی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
اطلاعات تماس رایزنان بازرگانی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
نمونه پیش فاکتور یا proforma (قابل ویرایش)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فهرست عدل بندی یا packing list (قابل ویرایش)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فاکتور یا commercial invoice (قابل ویرایش)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
بارنامه دریایی (قابل ویرایش)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
نمونه فرم مظنه قیمت استاندارد


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
نمونه قرارداد بین المللی فارسی (خرید و فروش)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
نمونه قرارداد بین المللی انگلیسی (خرید و فروش)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فهرست شرکتهای چینی فعال در بخش سنگهای ساختمانی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فهرست شرکت چینی فعال در تجارت محصولات غذایی و نوشیدنی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
کتب و مجلات اقتصادی و تجاری قزاقستان


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
مجلات تخصصی تونسی


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
روشهای تبلیغات تجاری در کشور قزاقستان


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فهرست اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی چین


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
کتاب تعرفه های گمرکی و مقررات صادرات و واردات سال 2017 جمهوری خلق چین


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
لیست کالاها براساس طبقه بندی CPC (براساس آخرین ورژن سازمان ملل)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
لیست کالاها براساس طبقه بندی ISIC (براساس آخرین ورژن سازمان ملل)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
لیست کالاها براساس نمونه تجاری SITC (براساس آخرین ورژن سازمان ملل)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
لیست کالاها براساس طبقات کلی اقتصادی BEC (براساس آخرین ورژن سازمان ملل)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]