ارزش گمرکی کالا

ارزش کالا های وارد شده به مرز گمرکی ایران

در بحث تجارت و ترخیص کالا های صادراتی و وارداتی، هر کالایی که وارد گمرک کشورها می شود، ارزش گذاری می شود. ارزش گذاری کالا بسته به صادراتی یا وارداتی بودن آن متفاوت است.

همچنین ارزش گذاری کالاها در هر کشوری مخصوص قوانین همان کشور می باشد. علاوه بر این قوانین، نوع کالا، شرایط ورود و خروج کالا، … بر روی ارزش گذاری کالا تاثیر مستیم می گذارند.

کشور ایران هم از این قاعده جدا نبوده و ارزش گذاری کالاهای ورودی بر اساس مواردی که در زیر بیان کردیم، صورت می گیرد.

ارزش کالای ورودی

ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا، به اضافه هزینه بیمه و حمل­ و­نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به نخستین دفتر گمرکی تعلق میگیرد. این ارزش از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین میشود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

تبصره1: در تعیین ارزش گمرکی، موارد ذیل، درصورت پرداخت افزوده میشود:

الف- حقوق مالکیت معنوی

ب- هزینه های طراحی و مهندسی در سایر کشورها

پ- ظروف و محفظه ها

ت- مواد، قطعات و تجهیزات به کار رفته در تولید کالای وارده و تامین شده توسط خریدار

ث- هر بخش از عواید فروش مجدد و عواید واگذاری تعلق گرفته به فروشنده به طور مسقیم یا غیرمستقیم.

مطالعه بیشتر: ماتریس SWOT چیست و بررسی آن در صادرات و واردات

تبصره2: چناچه ارزش گمرکی کالای ورودی از قیمت مندرج در اسناد ارائه شده متمایز باشد، شامل هزینه ها یا موارد زیر نمیشود:

ارزش کالای ورودی

الف- هزینه ساخت، نصب، سوار کردن، نگهداری یا کمک فنی درمورد کالاهایی مانند دستگاه ها، ماشین آلات و تجهیزات صنعتی پس از ورود آنها.

ب- هزیینه حمل و نفل پس از ورود کالا.

پ- هزینه سود متداول ناشی از تامین مالی خرید کالای وارده توسط فروشنده یا شخص ثالث.

ت- هزینه اقدامات خریدار خارج از شرایط انجام معامله، مانند فعالیت های بازاریابی برای کالا.

ث- حق تکثیر و تولید داخلی کالای وارده.

ج- ارزش یا هزینه اطلاعات و دستور العمل های ضبط شده در نرم افزار یا روی حاملین اطلاعات مانند دیسکت، لوح فشرده و مشابه آن برای استفاده در رایانه. در این موارد ارزش حامل خام محاسبه میشود.

تبصره: اطلاعات و دستور العمل ها شامل ضبط های صدایی، سینمایی، ویدویی، نرم افزارهای تجاری و همچنین حاملین اطلاعات، شامل مدارهای مجتمع، نیمه هادی و وسایل مشابه از این حکم مستثنی (Exceptions) است.

قابل قبول نبودن اسناد از سمت گمرک

ماده15: هرگاه از طرف صاحب کالا سیاهه خرید به گمرک تسلیم نشده باشد؛ یا ارزش مندرج در اسناد تسلیمی صاحب کالا به استناد دلایل و مدارک قابل قبول مورد پذیرش گمرک نباشد، ارزش کالا بر مبنای یکی از روش های ذیل تعیین می شود:

الف- سوابق ترخیص کالای مثل، همزمان از همان کشور مبدا.

ب- سوابق ترخیص کالای مشابه همزمان از همان کشور مبدا.

پ- قیمت فروش همان کالا در بازار داخلی پس از تعدیل های لازم.

ت- ارزش محاسباتی بر مبنای عوامل متشکله.

ث- ارزش گذاری کالا بر مبنای مدارک و اطلاعات موجود و با انعطاف در به کار گیری روش های ذکر شده.

تبصره: رعایت تقدم و تاخر در به کار گیری روش های فوق الزامی است. و فقط درصورت درخواست وارد کننده، ترتیب کاربرد روش های سوم و چهارم قابل جابه­جایی است.

شرایط و مقررات اجرایی این ماده در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می شود. همچنین سوالات خودتان را میتوانید با کارشناسان تجارت طلایی درمیان بگذارید.

مجموعه تجارت طلایی با سابقه طولانی در زمینه برگذاری کلاس های آموزش صادرات، واردات و ترخیص کالا از معتبرترین مجموعه ها در حوزه تجارت های بین المللی می باشد.