کاربرد SWOT

ماتریس SWOT چیست و بررسی آن در صادرات و واردات خدمات

از اصول مهم آموزشی در کلاس های آموزش صادرات و واردات کالا، تجزیه و تحلیل رقبا در بازار هدف می باشد. به هر میزان که این تجزیه و تحلیل دقیق تر انجام شود، صادرات و واردات کالا به بازار هدف مقصد، موفق تر صورت می گیرد.

برای دسترسی دقیق به شناخت رقبا و تحلیل آنها نیاز است یکسری اقداماتی انجام شود. که درنتیجه، این اطلاعات جمع آوری شده و در جدول های متفاوتی درج شوند.

یکی از این جدول ها SWOT می باشد. با کامل کردن جدول SWOT می توان به راحتی، رقبا را آنلایز کرده و در بازار از آنها پیشی گرفت.

اما اگر نمی دانید نمودار SWOT چیست و نیازمند چه اطلاعاتی است، مقاله را تا انتها مطالعه نمایید. لازم به ذکر است از ایت نمودار برای انجام واردات هم می توان استفاده کرد. با این تفاوت که هم باید رقیب های داخلی و هم رقیب های خارجی را تجزیه و تحلیل نمایید.

نمودار SWOT چیست؟

نمودار SWOT نموداری است که در آن رقیب تجاری را از لحاظ نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها مورد بررسی قرار می گیرد. برای درک بهتر این موضوع هریک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار داده ایم.

نقاط قوت (Strenght)

– توان بالقوه چشمگیر خدمات فنی و مهندسی کشورو وجود مازاد عرضه در این زمینه.

مطالعه بیشتر: عملیات صادرات را چه اشخاصی باید انجام دهند؟ (بخش اول)

– تجارب حاصل از اجرای طرح های عمرانی و حضور ممتد کشور در برخی از صنایع مهم.

– رشد چشم گیر فارغ التحصیلان رشته های فنی مهندسی و دانشجویان شاغل به تحصیل در این رشته ها.

– نفوذ در برخی از بازارهای خارجی و تجارب حال از حضور در این بازارها.

– تدوین چهارچوب های قانونی و مقررات اولیه لازم و برقراری پاره از تسهیلات توسط دولت. اعم از تسهیلات بانکی، صدور گواهی اعتباری و ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصات، تسهیلات گمرکی، تسهیلات مالی و تامین مالی، تسهیلات مالی و تسهیلات حمایتی از طریق روابط سیاسی خارجی و ویزای شاغلان، تسهیلات اداری و خدمات اطلاع رسانی از طریق تاسیس دفتر صادرات خدمات فنی و مهندسی، در چهار چوب سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، شورای عالی صادرات و انجمن های صادر کنندگان خدمات.

نقاط ضعف (Weakness)

– ضعف های موجود در شاخه خدمات فنی و مهندسی کشور، از قبیل کوچک بودن اندازه، نداشتن توان مالی، عدم توزیع مناسب شرکت ها و نامتجانس بودن حوزه های تخصصی، رقابت شرکت های تولیدی و غیره.

ماتریس SWOT

– ضعف های موجود در برنامه ریزی، از قبیل جهت گیری واحد های تشخیص صلاحیت در هر رتبه از هر رشته تخصصی به سمت و سوی حمایت از واحد های کوچک تر و سلب انگیزه برای تشکیل واحدهای بزرگ و قوی.

مطالعه بیشتر: عملیات صادرات را چه اشخاصی باید انجام دهند؟ (بخش دوم)

– نبود برنامه مشخص، مخصوصا اهداف کمی و کیفی در برنامه هاو سیاست گذاری ها در زمینه خدمات فنی و مهندسی.

– متناسب نبودن ساختار و تجربه وزارت خارجه و نمایندگی های ایران در خارج  از کشور با الزامات اینگونه فعالیت ها، در حمایت از حضور کارگزاران اقتصادی در خارج از مرزهای جغرافیایی.

– مبهم بودن و عدم ثبات سیاست ها، وجود ابهام و عدم ثبات در بسیاری از سیاست های ارزی و بازرگانی دولت، فعالیت های صادرات خدمات فنی و  مهندسی را مانند دیگر فعالیت های بازرگانی خارجی کشور، تحت الشعاع قرار داده است.

– دیوان سالاری حاکم بر دستگاه های دولتی، که علی رغم تصویب نامه های تسهیل کننده، تشریفات غیر ضروری اداری و ضوابط مربوطه، برخورداری از تسهیلات را در عمل، بسیار دشوار می کند.

– نبود شناخت لازم از بازارهای خارجی، شامل میزان تقاضا، شرایط بازارهای خارجی، رقبا، قوانین مالیاتی، گمرکی، کار و … . همچنین نداشتن متولی برای انجام مطالعات در این زمینه و نهایتا افزایش (Risk) در این زمینه.

فرصت ها (Opportunities)

– بازار رو به گسترش خدمات فنی و مهندسی در سطح جهان و به ویژه کشورهای آسیایی و خاورمیانه.

– وجود روابط مناسب یا  رو به بهبود با بسیاری از کشورهای بازارهای خدمات فنی و مهندسی همسایه.

– وجود مشترکات فرهنگی بین ایران و بسیاری از کشورهای بازارهای عمده خدمات فنی و مهندسی.

تهدید ها (Threats)

– وجود رقیبان بزرگ و توانمند در بازارهای جهانی و سهم بالای آنها در بازار.

– توسعه نیافتگی، بی ثباتی و نبودن توان مالی در بخش شایان توحهی از بازارهای هدف برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ایران.

این 4 مورد، تمام کلیت نمودار SWOT را بیان می کنند. تلاش شما در بررسی دقیق اطلاعات و تجزیه و تحلیل رقبایتان، میزان موفقیت شما رقم می زند.

همچنین می توانید در کلاس های آموزش واردات، صادرات و ترخیص کالا مجموعه تجارت طلایی شرکت کنید. کارشناسان این مجموعه شما را از صفر تا صد تجارت یاری می نمایند.