مراحل ترخیص کالا

بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص کالا

برای انجام ترخیص کالا از اداره گمرک کشور باید مراحل مختلفی را طی کرد. بخشی از این مراحل بر عهده وارد یا صادر کننده کالا است و بخشی از آن بر عهده اداره گمرک است.

از جمله اقداماتی که بر عهده اداره گمرک می باشد، بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص کالا می باشد. این مراحل شامل چهار فصل می باشد که عبارتند از: کلیات، کسر دریافتی، اضافه پرداختی، حسابرسی پس از ترخیص.

هریک از این موارد را در زیر توضیح داده ایم.

کلیات

ماده 133: گمرک موظف اند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضای پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور درست و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

ماده 134: گمرک ایران می تواند هر تعداد از اظهارنامه های گمرگی را که ضروری تشخیص دهند در مهلت قانونی بازبینی مجدد کند.

نبصره- گمرک ها موظف اند براساس درخواست گمرک ایران قبل از انقضای شش ماه مهلت قانونی، اظهارنامه ها و اوراق موردنظر را برای بازبینی مجدد ارسال کنند.

مطالعه بیشتر: نحوه برخورد اداره کمرگ ایران با کالاهای ممنوع (قسمت اول)

اقدامات بعد از ترخیص کالا

ماده 135: هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است، بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساسا دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است، گمرک و صاحب کالا می توانند ظف شش ماه از تاریخ امضای پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر طالبه و دریافت کنند.

کسر دریافتی

ماده 137: گمرک مکلف است مابه التفاوت و یا تمام وجوه کسر دریافتی را طی مطالبه نامه کتبی به صاحب کالا و در صورت عدم دسترسی، به وکیل یا نماینده صاحب کالا به نشانی مندرج در اظهار نامه ابلاغ و آن را از صاحب کالا مطالبه و دریافت نماید.

ابلاغ مطالبه نامه به وکیل یا نماینده صاحب کالا، ولو اینکه مورد وکالت یا نمایندگی محدود به ترخیص کالا باشد قاطع مرور زمان شش ماه است.

ماده 138: اشخصی که کسر دریافتی از آنها مطالبه می شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند، می توانند ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ مطالبه نما دلایل اعتراض خود را به طور کتبی به گمرک اعلام دارند.

در این صورت گمرگ به اعتراض نامه رسیدگی می کند و در مواردی که اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداری می نماید.

مطالعه بیشتر: نحوه برخورد اداره کمرگ ایران با کالاهای ممنوع (قسمت دوم)

وگرنه دلیل رد اعتراض را به موردی ابلاغ می کند که در آن صورت چنانچه صاحب کالا به اعتراض خود باقی باشد می تواند ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ بدون تودیع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی را بنماید.

ارجاع پرونده بعد از مهلت های فوق حداکثر تا 6 ماه امکان پذیر است و مستلزم تامین مبلغ مورد مطالبه می باشد.

ماده139: درصورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلت های تعیین شده در ماده 144 این قانون و سایر مواردی که بر اساس این قانون مطالبه قطعی می شود، عملیات اجرایی وصول مطالبات شروع می گردد.

آموزش صادرات کالا

ماده 140: از تاریخ قطعی بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر معادل نیم درصد، مبلغ کسر دریافتی جریمه دیرکرد احتساب و دریافت می شود.

اضافه پرداختی

ماده 141: به درخواست های رد اضافه پرداختی که بعد از خروج کالا از گمرک ادعا می شود، وقتی ترتیب اثر داده می شودکه دارای شرایط زیر باشد:

– هر درخواست رد اضافه پرداختی باید فقط به یک پروانه یا پته گمرکی مربوط باشد و مبلغ و علت تقاضای استرداد در آن قید می شود.

– ارائه اصل پروانه یا پته گمرکی برای رد اضافه پرداختی الزامی است. مگر اینکه ثابت شود که اصل سند از بین رفته است. که در چنین موردی باید تقاضا کننده تعهدی بسپارد که درصورت کشف خلاف از عهده مسولیت (Responsibility) آن برآید.

– ملاک تشخیص تاریخ تسلیم درخواست رد اضافه پرداختی، تاریخ ثبت آن در گمرک محل ترخیص و یا گمرک ایران است.

– روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضای رد اضافه پرداختی در گمرک جز مهلت 6 ماهه مذبور محسوب نمی شود.

ماده 142: مبلغ اضافی پرداختی باید به صاحب کالا یا وکیل قانونی او که حق دریافت وجه را دارد از زمان قطعیت، ظرف 1 ماه مسترد می شود.

درصورت تاخیر پرداخت، گمرک از محل جریمه وصولی ماده به ازای هر ماه نیم درصد مبلغ اضافه پرداختی را به عنوان جریمه به صاحب کالا پرداخت می نماید.

حسابرسی پس از ترخیص

ماده 143: گمرک ایران مکلف است به منظور اطمینان یافتن از رعایت مقررات گمرکی ظرف 3 سال از تاریخ صدور کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیر موجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد، به تایید و تشخصی گمرک ایران جریمه ای از 30% تا 3 برابر ارزش کالای موضوع سند مذکور تعیین و دریافت کند.

دریافت این جریمه مانع از تعقیبی که حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامی به عمل آید، نیست.

لازم به ذکر است تمامی ارقامی که در این مقاله بیان شده است، متغییر می باشد. همچنین برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان تجارت طلایی تماس بگیرید.

مجموعه تجارت طلایی برگذار کننده کلاس های آموزش واردات کالا، صادرات و ترخیص کالا است. و با بیش از 10 سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت های بین المللی از معتبرترین مجموعه ها می باشد.