وظایف اداره گمرک

اهداف و وظایف سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران

برای صادارت، واردات و ترخیص کالا، یکی از مکان هایی که زیاد با آن سروکار دارید، اداره گمرک می باشد. از اولین قدم هایی که برای تجارت بر می دارید، باید با گمرک کشور در ارتباط باشید تا انتهای آن.

در اکثر مواقع بیشتر مشکلاتی هم که در این راه به وجود می آید، مربوط میشود به اداره گمرک و ترخیص کالا از آن. پس بهترین کار برای جلوگیری از بروز مشکلات ترخیص کالا، این است که شناختی از اداره گمرک داشته باشیم.

درحقیقت با اطلاع از وظایف و اهدافی که گمرک دارد، می توانیم امر صادرات و واردات کالا را راحت تر انجام دهیم. حال این اهداف عبارتند از:

اهداف گمرک

لازم به ذکر است مطالبی که در این مقاله بیان کردیم براساس مواد موجود در قوانین صادرات و واردات کشور میباشد.

ماده 2

گمرک جمهوری اسلامی ایران سازمانی دولتی تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است.که به عنوان مرزبان اقتصادی کشور نقش محوری و هماهنگ کننده را در مبادی ورودی و خروجی کشور دارد.

همچنین مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجرای قانون امور گمرکی و سایر قوانین و مقررات مربوط به صادرات، واردات و ترخیص کالا، وصول حقوق ورودی، عوارض گمرکی، مالیات های مربوطه، الزامات فنی و تسهیل تجارت است.

مطالعه بیشتر: آموزش صادرات کالا

گمرک برای انجام وظایف قانونی خود، سطوح واحدهای اجرایی مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات کشوری و ماده ۳۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با حجم و نوع فعالیت ها تعیین مینماید.

گمرک ایران

تشکیلات گمرک و واحدهای اجرایی متناسب با وظایف و ماموریت های محوله توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود. و پس از تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب هیئت وزیران میرسد. گمرک جمهوری اسلامی ایران شامل ستاد مرکزی گمرک ایران و گمرک های اجرایی است.

ماده3

وظایف و اختیارات گمرک ایران به شرح زیر است:

– اعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و ترخیص کالا.

– تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران.

– انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی. و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی.

– کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور.

–  اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه‌های مرزی، مرزنشینان و پیله وران.

–  اعمال مقررات گمرکی درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در برگهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری، عمور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاه‌های آزاد، بسته‌ها و پیک های سیاسی و پست بین المللی.

مطالعه بیشتر: آموزش واردات کالا

–  اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالای متروکه و ضبطی.

–  پیش بینی در فراهم نمودن زیر ساخت های مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانه ها، رویه ها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیت‌های گمرکی.

–  جمع آوری، تجزیه، تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا.

–  بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامه‌ریزی در جهت رفع آنها.

–  اظهار نظر درباره پیش‌نویس طرح ها و لوایح، تصویب نامه های مرتبط با امور گمرکی.

–  اتخاذ روش‌های مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امور گمرکی.

–  آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان.

–  بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنها و ساماندهی کمی و کیفی مبادی ورودی و خروجی.

–  رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برای قوانین مقررات مربوطه

ترخیص کالا

–  گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهم نامه و موافقت نامه های گمرکی دو یا چند جانبه، عضویت و تعامل با سازمانهای بین المللی و گمرکی با رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی و قوانین مربوطه.

–  رعایت توصیه های سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامه‌های منعقده یا پایاپای در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه.

مطالعه بیشتر: بازبینی و اقدامات بعد از ترخیص کالا

–  رعایت مفاد قانون اجرایی سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیرحاکمیتی گمرکی به بخش‌های خصوصی و تعاونی.

–  استفاده از فناوری های نوین و تجهیز اماکن گمرکی و ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی.

–  تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری و تشویق صادرات و گسترش عبور کالا.

–  تسهیل فرایندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری.

–  انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات.

ماده 4

–  رئیس کل گمرک ایران از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. و به عنوان بالاترین مقام اجرایی گمرک در چهارچوب قوانین و مقررات قانونی مربوطه، اداره امور گمرک، پیشنهاد تشکیلات و بودجه، استخدام، عزل و نصب کارمندان ، نقل و انتقال آنان از واحدی به واحد دیگر نمایندگی گمرک در کلیه مراجع قانونی و حقوقی با حق به غیر و ارجاع به داوری در موارد لزوم و اعمال نظارت بر حسن اجرای وظایف محوله را زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی بر عهده دارد.

همچنین وی هم تراز مقامهای موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است.

–  معاونان گمرک بنا به پیشنهاد رئیس کل گمرک ایران و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس کل گمرک ایران منصوب می شود.

–  کارکنان گمرک از نظر مقررات استخدامی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات بعدی آن می باشند. و با عنایت به ویژگی‌های خاص و اهمیت و مسئولیتهای مشاغل گمرک (Customs) و تاثیر آن بر بودجه درآمدها از امتیاز جداول حق شغل موضوع ماده ۶۵ قانون مذکور برخوردارند.

گمرک میتواند برای تامین نیروی انسانی واحد های اجرایی نسبت به جا به جایی انسانی با توجه به مدارک تحصیلی، تجارب و تخصص آنان برای تصدی پست های سازمانی اقدام نمایند.

–  بار مالی اضافی ناشی از اجرای این قانون از محل درآمدهای حاصل از این قانون تامین می گردد.

این 3 ماده مهم، از قوانین مرتبط با اداره گمرک کشور در زمینه تجارت های بین المللی می باشد. اگر بعد از خواندن مقاله، سوالاتی در ذهن شما باقی مانده است، برای پاسخ آنها با کارشناسان تجارت طلایی تماس بگیرید.