واردات کالای ممنوع یا قاچاق

نحوه برخورد اداره کمرگ ایران با کالاهای ممنوع (قسمت دوم)

در قسمت اول این مقاله و در ادامه مقاله های آموزش واردات کالا به بیان قوانین مربوط به قاچاق کالا پرداختم. و بیان کردیم بر اساس مواد 102 تا 106 قانون اساسی، با واردات کالای ممنوع و قاچاق چه برخوردی از طرف گمرک صورت می گیرد.

در ادامه قوانین بیشتری از وظیفه گمرک در قبال ورود کالای ممنوع به مرز گمرکی ایران را بیان می کنیم.

ماده 107:

هرگاه ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادارتی معلوم شود وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تودیع شده است، علاوه بر دریافت مابه التفاوت به تشخیص رئیس گمرک، جریمه ای از 5% تا 50% مابه التفاوت مذکور دریافت می شود.

تبصره- هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از 10% کمتر یا بیشتر از ارزش کالا غیر واقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیر قانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید، جریمه ای بین 10% تا 100% مابه التفاوت ارزش، دریافت می شود.

ماده 108:

غیر از مصادیقی که در این قانون به عنوان قاچاق ذکر شده است، کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و پیش از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه التفائت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص گمرک جریمه ای از 10% تا 100% مابه التفاوت دریافت می شود.

واردات کالای قاچاق

مطالعه بیشتر: نحوه برخورد اداره کمرگ ایران با کالاهای ممنوع (قسمت اول)

تبصره- درصورتی که کشف مغایرت به دریافت مابه التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از 50% حقوق ورودی کالای اظهار شده منجر شود،  علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جریمه ماخوذه نباید کمتر از 50% مابه التفاوت باشد.

ماده 109:

وسایل نقلیه و کالاهایی که به صورت عبوری، ورود موقت، ورود موقت برای پردازش یا مرجوعی به کشور وارد می شود؛ و وسایل نقلیه ای که به استناد جواز عبور بین المللی وارد کشور می شود، چنانچه در مهلت مقرر برای خروج از کشور یا تحویل به گمرک به غیر از موارد قوه قهریه مراجعه ننماید به تشخیص رئیس گمرک به ازای هر روز تاخیر مشمول جریمه ای از 200 هزار ریال تا 1 میلیون ریال میشود.

تبصره- مواردی که وجه تعهد یا تضمین دریافت شده از صاحب وسیله نقلیه یا کالا به درآمد واریز گردیده و یا جرم قاچاق به مراجع قضایی گزارش شده است، از حکم این ماده مستثنی است.

ماده 110:

هرگاه در اظهارنامه هایی که برای ترخیص کالا تسلیم گمرک می شود، مشخصات کالا برخلاف واقع اظهار شده باشد، ولی این خلاف اظهار متضمن زیان مالی دولت نشود و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد،  به تشخص رئیس گمرک محل، جریمه ای که حداقل آن 500 هزار ریال و حداکثر آن 1 میلیون ریال است، اخذ و با اجازه کتبی (Written) رئیس گمرک محل، اظهار نامه تسلیمی اصلاح می شود.

مقررات واردات کالا

تبصره- در مواردی که اظهار خلاف از مصادیق تخلفات و قاچاق موضوع این قانون نباشد، ولی کالا ممنوع الورود باشد، گمرک در این موارد وفق مقررات ماده 105 این قانون اقدام می کند. و علاوه بر آن، جریمه موضوع این ماده نیز اخذ می گردد.

ماده 111:

مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها مطالبه می شودهرگاه نسبت به اصل جریمه یا میزان آن که توسط رئیس گمرک محل تعیین می گردد اعتراض داشته باشند، می توانند پیش از ترخیص یا پس از تودیع یا تامین آن در گمرک محل، اعتراض خود را با دلایل و مدارک به منظور ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به گمرک مربوطه تسلیم کنند.

ماده 112:

اشتغال کارکنان گمرک به امر بازرگانی خارجی یا کارگزاری گمرکی و هر نوع حرفه دیگری که با تشریفات گمرکی مرتبط باشد، ممنوع است.

متخلفین با حکم مراجع رسیدگی به تخلفات اداری، به اخراج از خدمت در گمرک محکوم می شوند.

لازم به ذکر است تمامی اعداد و ارقامی که در این مقاله گفته شده است، با توجه به شرایط ارزی کشور متغییر هستند. برای اطلاع از این قیمت ها با کارشناسات تجارت طلایی تماس بگیرید.

مجموعه تجارت طلایی با بیش از 10 سال سابقه در زمینه تجارت، به برگذاری کلاس های آموزش صادرات، واردات و ترخیص کالا می پردازد.