اسناد قابل ویرایش صادرات و واردات

نمونه پیش فاکتور یا proforma (قابل ویرایش)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فهرست عدل بندی یا packing list (قابل ویرایش)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
فاکتور یا commercial invoice (قابل ویرایش)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
بارنامه دریایی (قابل ویرایش)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
نمونه فرم مظنه قیمت استاندارد


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
نمونه قرارداد بین المللی فارسی (خرید و فروش)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]
نمونه قرارداد بین المللی انگلیسی (خرید و فروش)


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]