واردات مواد غذایی

آشنایی با شرایط واردات انواع کالا و مواد خوراکی به کشور (قسمت اول)

در مقالات مربوط به آموزش واردات کالا و صفرتا صد انجام دادن آن، درمورد انواع واردات کالا صحبت کردیم. و بیان کردیم که بر اساس قانون، کالاهای وارداتی به سه دسته: کالاهای مجاز، کالاهای مشروط و کالاهای ممنوع دسته بندی می شود.

(برای آگاهی بیشتر درمورد این کالاها به مقالات مربوطه مراجعه کنید.) حال کالاها و محصولاتی که مجاز به واردات به داخل کشور هستند، باید دارای شرایطی باشند.

این شرایط برای محصولات و کالاهای مختلف، متفاوت می باشد. در این مقاله، شرایط واردات برخی از کالاها و مواد خوراکی را بیان می کنیم.

شرایط و ضوابطی که در این مقاله عنوان شده است براساس قانون و کتاب راهنمای کاربردی مقررات صادرات و واردات می باشد.

واردات ماهی و میگو

شرایط واردات ماهی و آبزیان

 1. ورود و صدور موکول به رعایت ماده ۷ قانون دامپزشکی کشور مصوب ۱۳۵۰ و ماده ۱۶ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ حسب مورد است.
 2. ورود ماهی زنده غیر زینتی برای اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی می باشد.
 3. ورود لارو میگو و میگوی زنده برای اصلاح نژاد، تکثیر و پرورش با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

مطالعه بیشتر: انواع نرخ حقوق ورودی و تعیین آن توسط گمرک

واردات شیر و مواد لبنی

 شرایط واردات شیر و محصولات لبنی

 1. ورود کلیه کالاهای لبنی به استثنای تخم مرغ نطفه دار، موکول به رعایت ماده ۱۶ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و … مصوب ۱۳۴۶ و ترخیص آنها موکول به ارائه گواهینامه بهداشت کشور مبدا می باشند.
 2. ترخیص تخم پرندگان موکول به ارائه گواهینامه بهداشت کشور مبدا بود و منحصرا از گمرک خانه هایی که دارای پست قرنطینه دامی وزارت جهاد کشاورزی می باشند قابل تشخیص است.
 3. ورود محصولات از حیوانات حرام گوشت ممنوع است.
 4. ورود و صدور کلیه اجزاء حیوانات و پرندگان وحشی به موافقت سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

 شرایط واردات نباتات و سبزیجات

 1. ورود موکول به رعایت ماده ۱۱ قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶ می باشد.
 2. ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدا مشخصاً دست ورزی شده محسوب می شوند. یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده اند و از لحاظ بررسی خطرات زیست محیطی موکول به تایید وزارت حفاظت محیط زیست (the environment) می باشند.
 3. ورود هر نوع بذر برای کشت، حبوبات، سبزی، صیفی جات و میوه جات تازه و آماده نشده موکول به رعایت ماده ۱۱ قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶ می باشند.

مجموعه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بذر حبوبات، سبزی و صیفی جات مشمول ۴ درصد ارزش می باشد.

واردات میوه و سبزیجات

 1. ورود انواع مواد خوراکی آماده مصرف، بسته بندی شده یا کنسرو شده موکول به رعایت ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ است.
 2. صدور بذر و نهال در مقیاس تجاری منوط به اخذ گواهی از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و با رعایت مقررات قرنطینه می باشد.

 شرایط واردات میوه

 1. ورود هر نوع میوه تازه موکول به رعایت ماده ۱۱ قانون حفظ نباتات مصوب ۱۳۴۶ است.
 2. ورود محصولات به صورت خشک کرده ، کنسرو شده ، محفوظ شده ، پته‌شده ، یخ زده و امثال آنها به رعایت ماده ۱۶ قانون مواد خوراکی ، آشامیدنی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶ است.
 3. ورود بذر و نباتات که در اسناد صدور کشور مبدا مشخصاً دست ورزی شده محسوب می شوند. یعنی با تغییرات ژنتیکی تولید شده‌اند و از لحاظ بررسی خطرات زیست محیطی موکول به تایید سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

مجموعه تجارت طلایی، برگزار کننده کلاس های آموزش صادرات، واردات و ترخیص کالا است. و با بیش از یک دهه فعالیت در زمینه تجارت شما را از ابتدا تا انتهای صادرات و واردات کالا یاری می کند.