مقررات صادرت و واردات

مقررات واردات و صادرات قطعی

قبل از اقدام به امر صادرات و واردات و یا شرکت در کلاس های آموزش صادرات، واردات و ترخیص کالا اطلاع از برخی مطالب بسیار سودمند است.

برای مثال صادرات و واردات انواع مختلفی دارند و به قصد های مختلفی هم انجام می شوند. یکی از این روش ها، صادرات یا واردات قطعی کالا است. صادرات یا واردات قطعی به معنای فروش یا استفاده از آن کالا به صورت دائم در کشور مقصد می باشد.

برای موفقیت در صادرات یا واردات قطعی کالا باید از قوانین مربوط به این بخش اطلاع کافی داشته باشید. این قوانین مهم بوده و درصورت رعایت نکردن این مقررات امکان صادرات یا واردات کالا نخواهد بود.

این قوانین و مقررات عبارت اند از:

ماده ۱۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش وارد و صادر می گردند، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات به فروش برسد، کالای تجاری تلقی خواهند شد.

کالا در موارد زیر تجاری تلقی نمی گردد:

الف- نمونه های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش در حدی که می‌تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران

ب- ماشین آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوطه، مورد نیاز واحدهای تجاری فاقد کارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت بازرگانی راساَ  وارد می نمایند.

مطالعه بیشتر: مشوق های صادرات کالا

پ- عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت بازرگانی که برای تامین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود.

در موارد خاص که وزارت بازرگانی تشخیص می دهد ورود کالا برای انجام عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش می نماید.

ت- صدور کالا توسط صادرکنندگان مبتدی برای یک دوره حداکثر ۶ ماهه در آغاز کار با مجوز وزارت بازرگانی.

ث- وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی آموزشی، آزمایشگاهی کاتالوگ، بروشور و کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی کالای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت بازرگانی.

ثبت سفارش

طبق ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات: واردکنندگان کالای مختلف اعم از دولتی و غیر دولتی جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش باید منحصرا به وزارت بازرگانی مراجعه نمایند.

ثبت سفارش کالا مجوز ترخیص نیز تلقی شده و نیاز به مجوز جداگانه نیست، مگر در موارد ذیل:

  • کالاهای مشمول فهرست استاندارد اجباری
  • کالاهای مشمول قانون حفظ نباتات
  • کالاهای مشمول قانون دامپزشکی
  • کالاهای مشمول ماده ۱۶ قانون خوردنی ، آرایشی، بهداشتی

آموزش صادرات کالا

مطالعه بیشتر: مزایای اعزام هیات تجاری به منظور های تجاری موفق و موثر

کالاهایی که نیاز به ارائه گواهی سازمان های ذیربط برای ترخیص دارند: (تبصره ۲ ماده ۵ آیین نامه مقررات صادرات و واردات)

مجوز ورود و ثبت سفارش برای ترخیص کالا کافی می‌باشد لکن در مواردی مانند گواهی بهداشت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان دامپزشکی گواهی انطباق با استاندارد، موسسه استاندارد و تحقیقات صنفی و نظایر آن ها که برای کیفیت کالا مستلزم بازدید کالا در مبدا یا بعد از ورود به گمرک و نمونه برداری از آن است و اخذ آنها قانونا الزامی است، مشمول مفاد تبصره یک ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات نمی باشد.

بنابراین کالاهای مشمول فهرست سازمان حفظ نباتات، دامپزشکی، استاندارد و تحقیقات صنعتی، وزارت بهداشت در زمان ترخیص زیاد به ارائه گواهی های فوق الذکر از سازمانهای مربوطه را دارند.

درج شماره استاندارد

درج شماره استاندارد اجباری در مفاد قراردادهای خرید و اوراق ثبت سفارش، فاکتور ((در مورد کالای استاندارد و سایر ضوابط فنی ماده)) ۶ آیین نامه مقررات صادرات و واردات الزامی است.

در مواردی که برای کالای وارداتی استاندارد اجباری تعیین و از طریق وزارت بازرگانی اعلام می شود و همچنین در مورد سایر استانداردها و ضوابط موجود در آیین نامه، واردکنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهای خرید و اوراق سفارش جهت الزام فروشنده به ارسال کالا طبق استانداردها (standards) و ضوابط تعیین شده قید نموده.

همچنین در اوراق مذکور، ارائه برگ بازرسی کالا مبنی بر تایید رعایت استانداردها و ضوابط مذکور را شرط پرداخت وجه قرار دهند.

الزامات وزارت بازرگانی و بانک در کنترل ضوابط فنی

وزارت بازرگانی و بانک حسب مورد از ثبت آماری و صدور مجوز ثبت سفارش کالای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات ماده ۶ آیین نامه اجرائی مقررات صادرات و واردات در پیش فاکتور و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده خودداری نمایند.

برای اطلاع از جزئیات این قوانین و تمامی مقررات صادراتريال واردات و ترخیص کالا می توانید با کارشناسان تجارت طلایی تماس برقرار کنید.

و یا در کلاس های آموزش ترخیص کالا، صادرات و واردات و این مجموعه شرکت کنید.