معرفی اساتید آموزشگاه تجارت طلایی

نحوه محاسبه قیمت کالا جهت صادرات

وقتی خریدار از ما درخواست قیمت می کند، چگونه قیمت کالای خود را جهت صادرات به دست آوریم؟