تشکیل کمیته اقدام صادراتی

سرپرست وزارت صمت از تشکیل کمیته اقدام صادراتی برای بررسی مشکلات اعضای سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه تعدادی از معاونان خود از جمله حمید زادبوم، رئیس کل سازمان توسعه تجارت با رئیس اتاق تعاون، معاونان و روسای اتحادیه‌های تعاونی در مورد مسائل مرتبط با کسب و کار تعاونی‌ها و صنعت به گفتگو نشست.

وی با اشاره به اینکه مقرر شده است کمیته اقدام صادراتی را با سه اتاق بازرگانی، تعاون و اتاق اصناف تشکیل دهیم، گفت: رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران موظف است تا جلسات دو ساعته با اتاق بازرگانی بدون حضور دستگاه‌ها فقط با حضور صادرکنندگان تشکیل دهند و در این جلسات به مسائل و مشکلات رسیدگی شود.

مدرس خیابانی با بیان اینکه به دنبال طرح مسائل بزرگ در این جلسات نیستیم، تاکید کرد: این مسائل باید در کارگروه توسعه صادرات گفته شود و در این جلسات باید مشکلات صادرکنندگان حل شود.

سرپرست وزارت صمت ادامه داد: کمیته اقدام صادراتی موظف است بنگاه به بنگاه، تولیدکننده به تولیدکننده و صادرکننده به صادرکننده با معرفی اتاق مربوطه مشکلات را بررسی کند.

وی اظهار داشت: ۶۰۰ هزار واحد صنفی تولیدی داریم که قابلیت صادراتی بسیار بالایی دارند، از این رو رئیس کل سازمان توسعه تجارت باید در جلسه کمیته اقدام صادراتی، مشکلات را مورد به مورد، بنگاه به بنگاه، تولید کننده به تولید کننده و صادرکننده به صادر کننده البته با معرفی اتاق‌ها بررسی و مشکل‌شان را حل کند.

مدرس خیابانی افزود: البته اگر مشکل از جنس دستگاه‌هایی مانند بانک بود حتما بانک‌ها هم دعوت شوند تا مشکلات این چنینی بررسی و حل شود.

سرپرست وزارت صمت تاکید کرد: در کمیته اقدام صادراتی، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف ایران باید به‌طور جداگانه به تشریح مشکلات بپردازند.