درباره من

رئیس ثبت سفارش سازمان صمت استان اصفهان

صادرات 85%
واردات 70%
ترخیص کالا 60%
دوره های من