درباره من

مسئول امورگمرکی اداره کل گمرک اصفهان

صادرات 85%
واردات 70%
ترخیص کالا 60%
دوره های من