خرید بلیت VIP همایش

تومان420,000

بلیت VIP همایش شامل خدمات زیر می شود:
– جایگاه VIP
– دریافت پکیج VIP همایش شامل 3 کتاب از سخنرانان
– ناهار و پذیرایی VIP
– دریافت لوح تقدیر
– عکس گروهی با سخنرانان در پایان
– شرکت در جلسه پرسش و پاسخ با سخنرانان

دسته: