پایگاه های اطلاع رسانی مفید تجاری و اقتصادی چین

 

مقالات تجاری و اقتصادی

http://china-briefing.com

اخبار اقتصادی چین

http://chinaeconomicreview.com

روزنامه خلق

http://english.peopledaily.com.cn

روزنامه چین

http://china.org.cn

اطلاعات تجاری و تعرفه ای کشورها و کالاها

http://macmap.org

آمار تجارت خارجی کشور ها

http://trademap.org

شبکه اطلاعات ثروتمندان چین

http://hurun.net/EN/Home/Index

اطلاعات شبکه تولید در چین

http://ccne.mofcom.gov.cn/eo

اطلاعات صادرات به چین

http://e-to-china.com

اطلاعات گمرکی چین

http://customs-info.com/default.aspx

معرفی شرکت های معتبر چینی

http://trade2cn.com

شرکت های معتبر در هنگ کنک

http://hktdc.com

تولیدکنندگان معتبر در تایوان

http://manufactores.com.tw

تجارت با تایوان

http://taiwantrade.com.tw

نمایشگاه کانتون چین

http://contonfair.org.cn

فهرست نمایشگاه های چین

http://fair.mofcom.gov.cn

جذب نیروی انسانی در چین

http://fesco.com.cn

دفتر توسعه تجارت چین

http://tdb.org.cn

وزارت بازرگانی چین

http://english.mofcom.gov.cn

 اطلاعات سرمایه گذاری چین

http://fdi.gov.cn

سازمان شرکت های کوچک و متوسط چین

http://sme.gov.cn

مرکز آمار چین

http://stats.gov.cn/English

مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی چین

http://en.drc.gov.cn

رایزن اقتصادی و بازرگانی چین در ایران

http://ir2.mofcom.gov.cn

سایت های بازرگانی خارجی و ارتباط با چین

سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن

http://beijing.mfa.ir

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شانگهای

http://shanghai.mfa.gov.ir

سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در گوآنجو

http://gouagzhou.mfa.ir

سرکنسولگری جمهوری الامی ایران در هنگ کنگ ماکائو

http://hongkong .mfa.ir

دفتر رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن

http://beijing.icro.ir

دفتر رایزنی فناوری سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن
دفتر رایزنی علمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در پکن
دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی شانگهای بین الملل

http://petrochem-ir.net/fa/overseascompanies/forignsubsidiaries/nationality

شرکت بازرگانی پتروشیمی شانگهای بین الملل(دفتر پکن)

http://petrochem-ir.net/en/subsidiaries/foreign/Beijing

 

دفتر شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران (I.E.I)

http://iei-co.com/#branches

دفتر شرکت مهندسی و فنی ایکا در پکن

http://ikaengco.com/contactus-contactinfo-fa.html

دفتر بانک تجارت در پکن

Office C208, Beijing Lufthansa Center

No.50, Lingaiah Road, Chaoyang District, Beijing (100125)

Tel: (86-10) 84551116

Fax: (86-10) 84551117

E-Mail: bt-beijingrep@tejaratbank.ir

دفتر هواپیمائی جمهوری اسلامی در پکن

Iran Air Office in Beijing

Add: Room 701 CITIC Building

No.19 Jianguomenwai Daija 100004, China

Tel: +86-1065120047-12

E-Mail: iranair2000@sina.com

دفتر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در شانگهای
دفتر شرکت ملی نفت ایران در پکن
دفتر خبرگذاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا)
مرکز نانو ایران و چین

http://nanopolis.cn/en