پایگاه های اطلاع رسانی مفید تجاری و اقتصادی چین

مقالات تجاری و اقتصادی

http://china-briefing.com

اخبار اقتصادی چین

http://chinaeconomicreview.com

روزنامه خلق

http://english.peopledaily.com.cn

روزنامه چین

http://china.org.cn

اطلاعات تجاری و تعرفه ای کشورها و کالاها

http://macmap.org

آمار تجارت خارجی کشور ها

http://trademap.org

شبکه اطلاعات ثروتمندان چین

http://hurun.net/EN/Home/Index

اطلاعات شبکه تولید در چین

http://ccne.mofcom.gov.cn/eo

اطلاعات صادرات به چین

http://e-to-china.com

اطلاعات گمرکی چین

http://customs-info.com/default.aspx

معرفی شرکت های معتبر چینی

http://trade2cn.com

شرکت های معتبر در هنگ کنک

http://hktdc.com

تولیدکنندگان معتبر در تایوان

http://manufactores.com.tw

تجارت با تایوان

http://taiwantrade.com.tw

نمایشگاه کانتون چین

http://contonfair.org.cn

فهرست نمایشگاه های چین

http://fair.mofcom.gov.cn

جذب نیروی انسانی در چین

http://fesco.com.cn

دفتر توسعه تجارت چین

http://tdb.org.cn

وزارت بازرگانی چین

http://english.mofcom.gov.cn

 اطلاعات سرمایه گذاری چین

http://fdi.gov.cn

سازمان شرکت های کوچک و متوسط چین

http://sme.gov.cn

مرکز آمار چین

http://stats.gov.cn/English

مرکز تحقیقات توسعه شورای دولتی چین

http://en.drc.gov.cn

رایزن اقتصادی و بازرگانی چین در ایران

http://ir2.mofcom.gov.cn