قانون و مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۹۹
مقررات صادرات و واردات
قانون تجارت
فهرست ترجیحات تعرفه ای ایران با سایر کشورها
فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری
فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری
قانون اداره مناطق آزاد تجاری
قانون امور گمرکی
ucp600 مقررات
اطلاعات اتحادیه ی ملی صادرکنندگان
اعتبارات اسنادی LC
شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده در بخش واردات
مقاله استاد واعظی چاپ شده در نشریه اتاق بازرگانی
اطلاعات تماس رایزنان بازرگانی
فایل قابل ویرایش نمونه پیش فاکتور یا proforma
فایل قابل ویرایش فهرست عدل بندی یا packing list
فایل قابل ویرایش فاکتور یا commercial invoice
نمونه فرم مظنه قیمت استاندارد
فهرست اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی چین
کتاب تعرفه های گمرکی و مقررات صادرات و واردات سال ۲۰۱۷ جمهوری خلق چین
فهرست شرکتهای چینی فعال در بخش سنگهای ساختمانی
فهرست شرکت چینی فعال در تجارت محصولات غذایی و نوشیدنی
کتب و مجلات اقتصادی و تجاری قزاقستان
مجلات تخصصی تونسی
روشهای تبلیغات تجاری در کشور قزاقستان
نمونه قرارداد بین المللی فارسی
نمونه قرارداد بین المللی انگلیسی

 

 

فهرست