فایل های مفید بازرگانی

فایل اکسل کتاب تعرفه های گمرکی سال ۱۳۹۷
مقررات صادرات و واردات
قانون تجارت
فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری
فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری
قانون اداره مناطق آزاد تجاری
قانون امور گمرکی
ucp600 مقررات
اطلاعات اتحادیه ی ملی صادرکنندگان
اعتبارات اسنادی LC
شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده در بخش واردات
مقاله استاد واعظی چاپ شده در نشریه اتاق بازرگانی
اطلاعات تماس رایزنان بازرگانی
فایل قابل ویرایش نمونه پیش فاکتور یا proforma
فایل قابل ویرایش فهرست عدل بندی یا packing list
فایل قابل ویرایش فاکتور یا commercial invoice
نمونه فرم مظنه قیمت استاندارد