فایل های مفید

فایل اکسل کتاب تعرفه های گمرکی سال ۱۳۹۷
قانون تجارت
فهرست کالاهای صادراتی مشمول استاندارد اجباری
فهرست کالاهای وارداتی مشمول استاندارد اجباری
قانون اداره مناطق آزاد تجاری
قانون امور گمرکی
ucp600 مقررات
اطلاعات اتحادیه ی ملی صادرکنندگان
اعتبارات اسنادی LC
شرکت های بازرسی تأیید صلاحیت شده در بخش واردات
مقاله استاد واعظی چاپ شده در نشریه اتاق بازرگانی