انواع و آموزش واردات کالا

انواع کالای وارد شده به مرز گمرکی ایران و قوانین آن

همیشه یکی از اصول مهمی که در کلاس های آموزش صادرات، واردات و ترخیص کالا تدریس می شود، انواع کالای وارداتی و صادراتی می باشد.

زیرا این مساله از پایه ترین و ضروری ترین مباحث صادرات و واردات می باشد. و علاوه بر این، جز مباحثی است که در قوانین تمام کشورها وجود دارد. پس قبل از قدام به امر صادرت و واردات باید از انواع کالای ورودی به گمرکات هر کشور، اطلاع پیدا کنید.

بر این اساس هر کالایی که وارد مرز گمرکی کشور می شود، عبارت است از:

ورود قطعی

ورود قطعی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای وارد شده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می شود.

در مواردی که کالا در حین حمل از مبدا تا هنگام تحویل به مرجع تحویل گیرنده کالا یا در مدت توقف در انبارهای گمرکی آسیب دیده یا ضایع شود، صاحب کالا می تواند تقاضا کند، کالا را با پرداخت تمام هزینه های انجام خدمات و انجام تشریفات گمرکی از کشور خارج و یا آن را بلاعوض به دولت واگذار کند.

و یا قسمت آسیب دیده را تفکیک کرده و با پرداخت هزینه های انجام خدمات، فقط حقوق ورودی قسمت سالم را بپردازد و از ترخیص بقیه به نفع دولت صرف نظر کند.

در صورتی که تفکیک قسمت سالم مقدور نباشد یا تفکیک آن موجب آسیب دیدگی بیشتر کالا شود، گمرک اجرایی می تواند به تقاضای صاحب کالا با تنظیم صورت مجلسی که به تایید گمرک ایران می رسد، متناسب با آسیب دیدگی، ارزش کالا را تعیین و بر اساس آن حقوق ورودی را محاسبه و وصول کند.

مطالعه بیشتر: تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص کالا

چناچه حقوق ورودی مذکور بر اساس وزن دریافت شود، در این صورت به نسبت آسیب دیدگی در حقوق ورودی تخفیف داده می شود. درصورتی که مرجع تحویل گیرنده موجب آسیب دیدگی کالا شده باشد، قسمت آسیب دیده از پرداخت هزینه های انجام خدمات معاف می گردد.

ورود موقت

ورود موقت کالا، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالاهای معینی می تواند در شرایط خاص به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود. این کالاها باید ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می کند، بدون اینکه تغییری در آن ایجاد شود، خارج گردد.

تغییرات ناشی از استهلاک از این حکم مستثنی است. فهرست کالاهای مشمول رویه ورود موقت و همچنین تشریفات، تضمین ها و سایر مقررات مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرایی تعیین شده است.

ورود موقت برای پردازش

ورود موقت برای پردازش، رویه گمرکی است که بر اساس آن، کالا می تواند به طور موقت به قلمرو گمرکی وارد شود تا ساخته، تکمیل، تعمیر یا فرآوری شده و سپس صادر شود.

این رویه همچنین شامل موادی همچون تسریع کننده ها که در ساخت، تکمیل و فرآوری مصرف می شود نیز می گردد.

آموزش واردات کالا

کالای مرجوعی

مرجوعی در واردات کالا رویه ای است که بر اساس آن کالای وارده موجود در گمرک را تا هنگامی که با اجرای مقررات متروکه به فروش نرسیده است، می توان به عنوان اعاده به خارج، به گمرک اظهار و ترخیص کرد.

عبور خارجی

عبور خارجی کالا رویه گمرکی است که که بر اساس آن کالایی به منظور عبور از قلمرو گمرکی از یک گمرک مجاز وارد و از گمرک مجاز دیگر، تحت نضارت گمرک خارج گردد.

عبور داخلی

عبور داخلی، رویه گمرکی است که بر اساس آن کالای گمرک نشده از یک گمرک مجاز دیگر و یا سایر اماکن تحت نظارت گمرک منتقل می گردد تا تشریفات قطعی گمرکی آن در مقصد انجام گیرد.

حسب آن که عبور داخلی کالا بنابر درخواست متقاضی یا تصمیم گمرک باشد به ترتیب عبور داخلی شخصی و یا عبور داخلی اداری نامیده می شود.

هزینه های حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلی اداری در موارد غیر قوه قهریه (فورس ماژور) بر عهده گمرک است و از صاحب کالا دریافت نمی شود.

مرجع تحویل گیرنده مکلف است کالای موضوع عبور داخلی را در مقابل خطرات ناشی از تصادف و آتش سوزی بیمه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب کالا وصول کند.

در عبور داخلی شخصی، هزینه های حمل و نقل بر عهده خوده شخص می باشد.

همه روش های واردات کالا دارای تبصره و قانون هایی می باشند که باید آنها را رعایت کرد. مجموعه تجارت طلایی با برگزاری کلاس های آموزش صادرات، واردت و ترخیص کالا از صفر تا صد تجارت (Business) را به شما آموزش می دهند.