درباره من

مدیر کارگروه صادرات اتاق بازرگانی اصفهان

صادرات 85%
واردات 70%
ترخیص کالا 60%
دوره های من