نوشته‌ها

آموزش ترخیص کالا

معافیت های گمرکی در زمان ترخیص کالا از گمرک

برای اجازه ترخیص کالا از گمرک، فرد صادر یا وارد کننده کالا مست…