نوشته‌ها

تسهیلات ویژه گمرک ایران برای صادرکنندگان کالا به روسیه

/
گمرک ایران با صدور اطلاعیه ای نحوه برخورداری صادرکنندگان کالا …

تصمیمات جدید در گمرک ایران جهت تسهیل تشریفات گمرکی جلوگیری از ماندگاری کالاهای اساسی

/
هفتمین جلسه قرارگاه مرکزی تسهیل و تشریفات گمرکی و جلوگیری از ایستایی و ماندگاری کالا تشکیل و تصمیمات جدیدی جهت تسهیل تشریفات گمرکی کالاهای اساسی اتخاذ گردید.
آموزش ترخیص کالا

معافیت های گمرکی در زمان ترخیص کالا از گمرک

برای اجازه ترخیص کالا از گمرک، فرد صادر یا وارد کننده کالا مست…
تشریفات ترخیص کالا از گمرک

تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص کالا

در کلاس های آموزش ترخیص کالا، یکی از مهمترین مواردی که آموزش…
مراحل ترخیص کالا

انواع کالای وارد شده یا صادر شده به گمرک

در زمان ترخیص کالا از گمرک کشور چه برای صادرات و چه برای وارد…
مراحل ترخیص کالا از گمرک

مراحل ترخیص کالا از گمرک کشور

به آزادسازی قانونی هر نوع کالایی اعم از صادراتی یا وارداتی ترخیص ک…