نوشته‌ها

کارگزار رسمی گمرک

کارگزار گمرکی کیست؟ و وظایف آن براساس قانون

/
گاهی اوقات شرکت ها و افراد وارد یا صادر کننده کالا، برای ترخی…