نوشته‌ها

انبارهای گمرک ایران

قوانین مربوط به انبارهای گمرکی و نگهداری کالا در این اماکن

تمام کالاهایی که وارد یا خارج از مرز گمرکی هر کشوری می شود، در ان…