نوشته‌ها

دستگاه‌های اجرایی، روان‌سازی خدمات‌دهی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار را بررسی کنند

/
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار، خواستار برگزاری نشس…

الگوی اتصال جدول داده – ستانده ملی ایران به اقتصاد جهانی ایجاد شد

/
الگوی اتصال جدول داده-ستانده ملی ایران به اقتصاد جهانی، امکان بهبود بر…

توسعه حمایتی را با توسعه رقابتی جایگزین کنیم

/
بی تعادلی قیمتی در زنجیره فولاد، از چالش های عمده فعالان این حوزه بود.