دوره کاربردی مدیریت فروش حرفه ای

تومان590,000

محتوای آموزشی
  چرا باید بازاریابی را مطالعه کنیم؟
مفاهیم اساسی بازاریابی
مدیریت بازاریابی
عوامل مورد نیاز برای تشکیل بازار
اجزاء تشکیل دهنده بازاریابی
ویژگیهای بازاریابی
روانشناسی ارتباط با مشتری
خدمات مشتریان
فروش گرم – فروش سرد
ویژگیهای اصلی یک فروشنده حرفه ای
ارزش طول عمر مشتری
انواع بازارها
هوش هیجانی
استاد دوره
استاد مهرداد متین فر مدرس، مجری و مشاور پروژه های بازاریابی و فروش
برنامه زمان بندی
شروع دوره از ۲۰ مهرماه دوشنبه ها و چهارشنبه های هرهفته
دانلود فایل معرفی دوره
Hidden content