تنظیم و تهیه قراردادهای تجاری بین المللی

تومان295,000

مدت زمان آموزش: 4 ساعت

مدرس: استاد زینال زاده مولف بیش از صد جلد کتاب در زمینه تجارت خارجی