آشنایی با قوانین امور گمرکی و سامانه جامع امور گمرکی EPL

تومان440,000

مدت زمان فیلم: 2 ساعت و 30 دقیقه

مدرس: استاد نجاتی زاده معاون اسبق آی تی گمرک جمهوری اسلامی ایران

فهرست