مقالات

صادرات و انواع صادرات چیست؟ مهمترین کالای صادراتی چیست؟

واردات کالا چیست؟ اصول واردات کالا چه می باشد؟

ترخیص کالا چیست؟ مدارک مورد نیاز ترخیص کالا از کمرگ

مراحل صادرات کالا یا خدمات به کشورهای دیگر

مراحل واردات کالا یا خدمات از کشورهای دیگر

مراحل ترخیص کالا از گمرک کشور

قوانین و مقررات صادرات کالا

مالیات و عوارض واردات کالا از چین

روش های عرضه کالا و خدمات صادراتی به بازار چین

مهمترین کالاهای وارداتی و صادراتی از کشور چین

انواع کالای وارد شده یا صادر شده به گمرک

تعاریف اصطلاحات و اطلاعات گمرکی

راهنمای انتخاب بازار هدف برای صادرات و واردات

قوانین مربوط به انبارهای گمرکی و نگهداری کالا در این اماکن

انواع بیمه نامه های صادراتی برای صادرات کالا

تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص کالا

انواع کالای وارد شده به مرز گمرکی ایران و قوانین آن

معافیت های گمرکی در زمان ترخیص کالا از گمرک

امارات متحده عربی به عنوان قطب تجاری خاورمیانه