انتخاب بازار هدف

روش های انتخاب بازار بین المللی برای صادرات و واردات کالا (قسمت دوم)

در مقالات قبل و در کلاس های آموزش صادرات کالا، واردات و ترخیص کالا درباره اهمیت انتخاب بازار صحبت کرده ایم. و دلیل مهم بودن این موضوع را بیان کرده ایم.

در قسمت اول این مقاله به روش های انتخاب و دسترسی به مناسب ترین بازارهای بین المللی پرداختیم. حال به ادامه این مبحث پرداخته و به بررسی روش های برآورد بازار در سطح کشوری می پردازیم.

روش های برآورد در سطح کشوری

در نخستین بازنگری، گرچه روش های گرین و آلاوی، روسو و اوکوروآفو و پاپادوپولوس و همکاران، درمورد شمار محدودی از کشورها و کالاها به کار رفتند، چنین به نظر میرسد که آنها برای نظارت بر طیف گسترده ای از ترکیب های کشوری-کالایی قابل اعتماد هستند.

لذا در زیر مجموعه روش های برآرود بازار در سطح کشوری طبقه بندی میشوند.

پاپادوپولوس و دنیس از یک روش معیارهای چندگانه نام بردند که توسط مرکز تجاری بین الملل (ITC) پیشنهاد شده است و هدف از آن، کمک به کشورهای درحال توسعه ای است که خواهان گسترش صادرات برای شناسایی بازارهای صادراتی بالقوه هستند.

روش دیگر که به طور خاص طراحی و ابداع شد تا در سطح کشوری به کار گرفته شود، مدل حمایت از تصمیم-پیشنهاد شده توسط کویورز و همکاران است.

مطالعه بیشتر: روش های انتخاب بازار بین المللی برای صادرات و واردات کالا (قسمت اول)

هدف از طراحی این مدل، نظارت بر همه ترکیب های کشور-کالایی ممکن در سرتاسر جهان به منظور شناسایی فرصت های بالقوه برای بلژیک بود. کویورز این مدل را سازگار نمود و آن را مورد تایلند به عنوان کشور صادر کننده به کار برد.

آموزش واردات کالا

مدل پشتیبانی از تصمیم کویورز

کویورز و همکاران برای ایجاد یک مدل پشتیبانی از تصمیم (DSM) برای یکی از موسسات توسعه صادرات دولت بلژیک، از ایده های بنیادی والوورد استفاده کردند.

آنها با این مدل، فهرست محدودی از فرصت های صادرات واقع گرایانه را در اختیار این موسسه گذاشتند تا آنها بتوانند منابع مالی محدود خود را تشخیص دهند. این مدل سپس اصلاح گردید و در سال 2004 برای تایلند به کار رفت.

مدل پایه حمایت از تصمیم که برای شناسایی فرصت های صادرات واقع گرایانه برای یک کشور خاص به کار می رود، از این فرض آغاز می شود که همه بازارهای جهانی، دربردارنده فرصت های صادرات برای یک کشور خاص (Special) هستند.

و لذا همه ترکیب های کشور-کالایی ممکن به فرآیند فیلترینگ وارد می شوند. پس از هر فیلتر، چند فرصت به عنوان فرصت های غیر جالب محسوب می شوند. و در فیلترهای بعدی درنظر گرفته نمی شوند.

فیلتر 1

در این فیلتر، کشورهایی که دارای ریسک سیاسی و یا تجاری بسیار بالایی هستند و فاقد اندازه یا رشد کلان اقتصادی کافی می باشند حذف می شود.

منطق این موضوع آن است که با توجه به 240 کشور جهان به عنوان یک نقطه آغاز، فیلتر 1 به پژوهشگران اجازه می دهد که بازارهای غیر جالب را حذف کنند. تا بتوانند توجه خود را به تفصیل بر روی مجموعه محدودتری از فرصت های مقدماتی متمرکز نمایند.

در فیلترهای 2 و 3 نیاز به پراختن به جزئیات بیشتری می باشد. به همین دلیل این دو فیلتر را در مقالعه بعدی مطالعه بفرمایید. و همچنین می توانید سوالات خود را درباره واردات، صادرات و ترخیص کالا با کارشناسان تجارت طلایی درمیان بگذارید.