تشریفات ترخیص کالا از گمرک

تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص کالا

در کلاس های آموزش ترخیص کالا، یکی از مهمترین مواردی که آموزش می دهند، تشریفات گمرکی برای ترخیص کالا است. طبیعتا حضور در این کلاس ها بسیار مفید است زیرا نکات کلیدی بیان می شود.

اما بهتر است قبل از حضور در این کلاس ها کمی اطلاعات در این زمینه داشته باشید. با این کار اطلاعات خود را بالا برده و باعث می شود راحت تر بتوانید تشریفات گمرکی ترخیص کالا را انجام دهید.

ما در این مقاله قوانین مربوط به تشریفات و شرایط عمومی اظهار و ترخیص کالاهای وارد و صادر شده را آورده ایم. لازم به ذکر است این مطالب قوانین تایید شده از سوی وزرات اقتصاد و دارایی می باشند.

برای اجازه ترخیص کالا از گمرک، اسناد و مدارک مهمی را باید به اضهارنامه ضمیمه کرده به ماموران گمرک ارائه دهید. این مدارک برای کالاهای صادر شده و کالاهای وارد شده متفاوت است.

در زیر اصل اسنادی که باید به اظهارنامه ضمیمه شود را برای کالای صادر شده یا واردی بیان کردیم. این اسناد عبارتند از:

 کالای ورودی

اسناد خرید، حمل (یا تصویر تصدیق شده سند توسط شرکت حمل و نقل بین المللی)، ترخیصیه، قبض انبار، مجوزها و گواهی های لازم، اسناد بانکی (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد)، گواهی مبدا، صورت عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا) و سایر اسنادی که ماموران گمرک در زمان ترخیص کالا از گمرک برای اجرای قانون یا سایر قوانین ضروری بداند.

اسناد ترخیص کالا از گمرک

ضمیمه نبودن سند حمل و ترخیصیه برای کالای ورودی از مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی به سرزمین اصلی که در منطقه معامله شده یا قبض انبار آن تبدیل شده است ضروری نمی باشد.

تبصره ۱:

در موارد استثنایی که تسلیم یک یا چند سند بجز ترخیصیه، موافقت بانک (در صورتی که کالا از طریق نظام بانکی وارد شده باشد) و مجوزها و گواهی های لازم میسر نباشد، با تشخیص رئیس گمرک اظهارنامه قبول و به جریان گذاشته می شود.

ترخیص کالا منوط به ارائه تمامی اسناد و انجام کامل تشریفات گمرکی می باشد.

تبصره ۲:

در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و محصول کشورهای ممنوع المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌های ترجیحی محدودیت‌های مقداری نگردد، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدا ضروری نمی باشد.

تبصره ۳:

در مورد اشخاص حقوقی چنانچه تنظیم و تسلیم کننده اظهارنامه غیر از صاحب کالا باشد، شخص یاد شده باید دارای وکالت رسمی و معرفی نامه برای ترخیص کالا باشد؛ و برگه وکالت رسمی و معرفی نامه یا تصویر آنها ضمیمه باشد.

همچنین در برگه وکالتنامه رسمی حدود اختیارات وکیل تعیین شده باشد، در صورتیکه ترخیص کننده کارگزار گمرکی باشد.

معرفی نامه رسمی موسسات دولتی در مورد کالای متعلق به آنها، و معرفی نامه سفارت خانه ها با گواهی وزارت امور خارجه نسبت به کالای متعلق به سفارتخانه ها به جای وکالت نامه (Power of attorney) رسمی پذیرفته خواهد شد.

ترخیص کالا از گمرک

تبصره4:

در مواردی که صاحب کالا شخص حقیقی باشد، قبول اظهار کالا صرفاً از طریق وی یا کارگزار گمرکی دارای وکالت نامه رسمی و کارت کارگزار گمرکی معتبر امکان پذیر است است.

 کالای صدوری

قبض انبار (در صورت تحویل کالا به انبارهای گمرکی)، مجوز ارزیابی در خارج از اماکن گمرکی (حسب مورد)، سیاهه فروش (فاکتور)، فهرست عدلبندی (در صورت یکنواخت نبودن کالا)، گواهی ها و مجوزهای قانونی (در صورت شمول)، تصویر پروانه ورود موقت برای پردازش یا پروانه ورود قطعی برای تعیین مواد وارداتی و به کار رفته در کالای صادراتی (حسب مورد) و سایر اسنادی که گمرک در اجرای مصوبات مراجع صلاحیت دار ضروری بداند.

برای ترخیص کالا از گمرک تشریفات زیادی وجود دارد. اگر در زمان انجام مراحل ترخیص کالا مدارک مورد نیازِ گمرک ناقص باشد، اجازه ترخیص به شما داده نمی شود.

که همین مورد مشکلات متعددی را برای شما فراهم می کند. مجموعه تجارت طلایی بیش از 10 سال سابقه در زمینه تجارت، شما را در تمام مراحل یاری می کند.

همچنین می توانید با حضور در کلاس های آموزش واردات، صادرات و ترخیص کالای این شرکت، صفر تا صد این تجارت مهم را به صورت اصولی یاد بگیرید.