ترخیص بیش از ۱۷۶ میلیون کیلوگرم انواع روغن خوراکی

/
: این میزان روغن علاوه بر روغن‌هایی است که تا پایان سال قبل وارد کشور شده و تحویل واحدهای تولیدی و زنجیره تأمین شده است.

کارگاه آموزش فرصت ها و تهدیدهای صادرات و واردات در 1400

/
خرید آنلاین کارگاه آموزش فرصت ها و تهدیدهای صادرات …