هزینه های واردات یک کانتینر کالا

در این پادکست صوتی، استاد سید محمد واعظی درباره هزینه های واردات یک کانتینر کالای وارداتی که شامل

۱-هزینه کشتیرانی و ترخیصیه(هزینه خدمات بندری THCو ترخیصیه Delivery order)

۲- هزینهای مستقیم گمرکی( حقوق ورودی کد ۰۴۱ برگه سبز الکترونیکی گمرکی ، مالیات برارزش افروده کد ۰۴۷ برگه سبز الکترونیکی گمرکی، عوارض کد ۰۴۸ برگه سبز الکترونیکی گمرکی ،حق هلال احمرکد ۰۴۲ برگه سبز الکترونیکی گمرکی،جریمه ها کد ۰۴۶ برگه سبز الکترونیکی گمرکی ومعافیت ها کد ۰۴۹ برگه سبز گمرکی

۳-هزینه های غیر مستقیم گمرکی شامل( انبارداری، آزمایشگاه ، استاندارد و…)

۴-هزینه حق العمل کاری (استعلام آسان هزینه گمرکی باتماس با شماره۰۹۱۲۰۱۴۸۹۱۴)

صحبت می نمایند.

در صورتیکه تصمیم به واردات ، صادرات و یا ترخیص کالای خاصی را دارید می تواید از خدمات گروه بازرگانی تجارت طلایی که شامل خرید کالا در مبداءتا ترخیص می باشد به راحتی وپاسخگویی بالا بهرمند گردید

امکانات لازم جهت خرید مستقیم از چین، ترکیه ، آلمان و…شامل مترجم،هماهنگی انتقال حواله،تهیه گواهی بازرسی،حمل ونقل و ترخیص کالا