چند رسانه ای

هزینه های واردات یک کانتینر کالا

در این پادکست صوتی، استاد سید محمد واعظی درباره هزینه های واردات یک کانتینر کالای وارداتی که شامل ۱-هزینه کشتیرانی و ترخیصیه(هزینه خدمات بندری THCو ترخیصیه Delivery order) ۲- هزینهای مستقیم گمرکی( حقوق ورودی کد ۰۴۱ برگه سبز الکترونیکی گمرکی ، مالیات برارزش افروده کد ۰۴۷ برگه سبز الکترونیکی گمرکی، عوارض کد ۰۴۸ برگه سبز …

هزینه های واردات یک کانتینر کالاادامه مطلب …

مذاکره با افراد بد قلق

مذاکره و قانع کردن افراد بد قلق ایا تا به حال  با ادم های زبان نفهم مذاکره داشته اید چگونه می شه با اونها مذاکره کرد در این پادکست دکتر سید محمد واعظی مولف کتاب کلید های طلایی در مذاکره روش هایی مطرح کرده اند که با بکارگیری این روش ها می تونید از پس …

مذاکره با افراد بد قلقادامه مطلب …