پنجمین نمایشگاه صنعتی – بازرگانی تخصصی جمهوری اسلامی ایران در آستارا خان روسیه

پنجمین نمایشگاه صنعتی – بازرگانی تخصصی جمهوری اسلامی ایران در آستارا خان روسیه

زمان : ۲۹ الی ۳۱ خرداد ماه ۹۸

مکان : آستاراخان

تلفن تماس : ۴۴۰۹۸۸۹۷