پنجمین نمایشگاه بزرگ صنعتی – بازرگانی ایران در روسیه – آستاراخان

پنجمین نمایشگاه بزرگ صنعتی – بازرگانی ایران در روسیه

زمان : ۲۹ الی ۳۱ خرداد ۹۸

مکان : آستاراخان

تلفن : ۴۴۰۳۱۷۴۵