تراز تجاری کشور در سه فصل اول سال همچنان مثبت است

صادرات غیرنفتی کشور بدون احتساب میعانات گازی در ۹ ماهه نخست سال ۱۵ درصد رشد کرده است ولی این صادرات با احتساب میعانات گازی حدود ۵٫۵ درصد رشد را تجربه کرده و از مرز ۳۳٫۵ میلیارد دلار گذشته است.

واردات کالا نیز با ۱۶ درصد کاهش به مرز ۳۱٫۵ میلیارد دلار رسید و در مجموع تراز تجاری کشور در بخش غیرنفتی مثبت شد و  ۷۳۸ میلیون دلار به نفع صادرات شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات غیر نفتی بدون احتساب میعانات گازی در ۹ ماهه سال جاری به ارزش ۳۰ میلیارد و ۵۸۲ میلیون دلار برآورد شده است که در مقایسه با رقم ۲۶ میلیارد و ۵۹۷ میلیون دلار مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ درصد رشد داشته است. همچنین صادرات با احتساب میعانات گازی ۳۳ میلیارد و ۳۵۸ میلیون دلار محاسبه شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/۵ درصد رشد را نشان میدهد.

واردات کالا به کشور به ارزش ۳۲ میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش داشته است.

طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۷،از بخش های عمده صادراتی، محصولات پتروشیمی به ارزش ۱۱ میلیارد و ۴۵۵ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته ۳۱ درصد رشد ارزشی داشته است. محصولات گروه صنعت نیز به ارزش ۱۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون دلار صادر شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. همچنین محصولات کشاورزی با ۲ میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۷ درصدی را نشان می دهد.

کالاهای صادراتی ایران به کشور عراق با ارزش۶ میلیارد و ۹۲۹ میلیون دلار همراه با رشد ارزشی ۴۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، صاردات به ترکیه به ارزش ۱ میلیارد و ۹۱۲ میلیون دلار با ۲۲ درصد رشد ارزشی و صادرات به افغانستان با ۲میلیارد و ۳۳۷ میلیون دلار و رشد ۱۶ درصدی صورت گرفت.

گفتنی است، تراز تجاری کشورمان با ۱۲ کشور از ۱۳ کشور همسایه مثبت برآورد شده است