برگزاری یازدهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان (WCC) در برزیل

یازدهمین کنگره اتاق های بازرگانی جهان (WCC) با شعار “خلق یک آینده مشترک” از تاریخ ۲۲ لغایت ۲۴ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ با حضور روساء و مقامات اتاق های بازرگانی و رهبران کسب و کارهای جهانی توسط فدراسیون اتاق های بازرگانی جهان (WCF)  و کنفدراسیون انجمن های تجارت و کسب و کار برزیل در شهر ریودوژانیرو- برزیل برگزار خواهد شد.
در این راستا اتاق ایران در نظر دارد نسبت به اعزام یک هیات حرفه ای به سرپرستی جناب آقای دکتر سلطانی نائب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای عمومی WCF جهت مشارکت فعال  در کنگره اتاق های بازرگانی جهان در ریودوژانیرو اقدام نماید.
شایان ذکر است در این رویداد دوسالانه که بزرگترین همایش بین المللی بخش خصوصی سراسر جهان برای به اشتراک گذاشتن تجارب و دیدگاه ها و گسترش شبکه روابط آنهاست، نمایندگان اتاق های بازرگانی، تشکل ها و بنگاه های تجاری کشورهای جهان درباره مسائل مهم مبتلا به خود به تبادل نظر خواهند پرداخت. این کنگره فرصت بی نظیری برای شبکه سازی تجاری بین المللی و آشنایی با مسئولین اتاق های بازرگانی سراسر دنیا و چهره های شاخص اقتصادی کشورهای مختلف است. از این رو حضور نمایندگان محترم کلیه اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی کشور جهت ارتقاء سطح کیفی فعالیت سازمان های متبوع خود و همچنین طرف یابی تجاری در این برنامه توصیه می گردد. هزینه ثبت نام و شرکت در این کنگره تا قبل از ۹ اسفند ماه سال جاری ۷۶۵ یورو و پس از آن ۹۰۰ یورو می باشد.
در صورت تمایل به شرکت در این رویداد مراتب حضور خود را تا پایان وقت اداری روز شنبه ۴ اسفند ماه سال جاری از طریق نمابر شماره ۸۸۸۲۵۱۱۱ به معاونت بین الملل اتاق ایران اعلام نمائید.