برگزاری نمایشگاه مواد خوراکی در تایلند

برگزاری نمایشگاه مواد خوراکی در تایلند

زمان : ۲۰ الی ۲۲ شهریور ماه ۹۸

مکان : مجموعه نمایشگاهی بایتک در شهر بانکوک

تلفن تماس : (+۶۶) ۲۰۳۶۰۵۰۰