گمرک اخلالگران را همانند عقاب شکار خواهد کرد

وزیر اقتصاد و دارایی گفت : ما برای صادر کنندگان ، وارد کنندگان در بخش های مختلف در گمرک فرش قرمز پهن می کنیم اما مثل عقاب چشم تیز بین خواهیم داشت و اخلالگران را شکار خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد : ما در گمرک برای تولید کنندگان ، واردکنندگان مواد اولیه و ماشین آلات تولید و صادرکنندگان فرش قرمز پهن کرده ایم تا تشریفات گمرکی این کالاها در حداقل زمان ممکن انجام شود اما مثل عقاب چشم تیزبین خواهیم داشت و گمرک اخلالگران را همانند عقاب شکار خواهد کرد.