گردشگری سلامت فرصتی بی‌نظیر برای ایران

ارزان بودن خدمات پزشکی و درمانی ایران نسبت به اغلب کشورها و همجوار بودن با کشورهای عراق، عمان، آذربایجان و ترکمنستان، فرصتی برای توسعه گردشگری سلامت و ظرفیت بزرگی ارز آوری به وجود آورده است.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، عباس عبدالخانی، رایزن بازرگانی سابق ایران در عمان در خصوص گردشگری سلامت اظهار داشت:  علیرغم تأکید مسئولین ارشد کشور بر اهمیت گردشگری سلامت، متاسفانه این حوزۀ مهم هنوز متولی مشخصی ندارد و به دلیل نداشتن برنامۀ عملیاتی مشخص توسط دولت، در حال حاضر جذب بیماران از کشورهای همسایه به شیوه سنتی و عمدتاً توسط دلالان صورت می گیرد.

وی افزود: اشتراکات و قرابت‌های فراوان دینی، فرهنگی، اجتماعی و تاریخی و حسن همجواری باعث ترغیب مردم کشورهای همسایه به انجام درمان در کشورمان شده است و به این منظور باید زیرساخت‌های لازم در این راستا آماده گردد.

عبدالخانی با اشاره به اینکه فرودگاه‌ها و نحوه تعامل و برخورد با گردشگران خارجی در بدو ورود به کشور حائز اهمیت است، گفت: کمبود وسایل حمل و نقل مناسب از فرودگاه امام خمینی تا مرکز شهر، به خصوص برای گردشگرانی که به همراه خانواده سفر می‌کنند و ضعف آموزش برخی از کارکنان نهادهای ذیربط مستقر در فرودگاه ها از جمله فرودگاه‌های مهم مانند شیراز، مشهد و اهواز از مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

رایزن بازرگانی اسبق ایران در لبنان بیان کرد: آسیب‌شناسی موضوع گردشگری توسط دستگاه‌های ذیربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت گردشگری، وزارت بهداشت و وزارت حمل و نقل و نیروی انتظامی و تشکل‌های ذیربط بخش خصوصی و بررسی و ارائه راهکار در خصوص  چالش ها و مشکلات فراروی این صنعت ضروری می‌نماید چرا که گردشگری سلامت باعث اشتغال و ارزی آوری و رونق اقتصادی خواهد شد.