کمک ویژه گمرک به صادرکنندگان / اخذ بر خط تعهد نامه ارز حاصل از صادرات از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی

کمک ویژه گمرک به صادرکنندگان / اخذ بر خط تعهد نامه ارز حاصل از صادرات از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی

گمرک ایران اعلام کرد : اخذ تعهدنامه بازگشت ارز حاصل ازصادرات، از روز گذشته به صورت سیستمی و برخط صورت می گیرد و نیازی به ارایه تعهد محضری نیست.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ؛ همزمان با ابلاغ دستورالعمل اخذ تعهد نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات
به گمرک از سوی بانک مرکزی و با اجرایی شدن این دستورالعمل در گمرکات با استفاده از ظرفیت های گمرک و جهت تسهیل و آسان سازی امور صادرکنندگان سیستم اخذ تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از سوی صادرکنندگان برخط شد .

بر این اساس صادرکنندگان می توانند در زمان ثبت اظهارنامه به صورت آنلاین، تعهدنامه برگشت ارز صادراتی را نیز به صورت برخط تائید کرده و دیگر نیازی به مراجعه به دفتر اسناد رسمی به منظور اخذ تعهد محضری نخواهد بود؛ به این معنا که تعهدنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات به مدت زمان تعیین شده، مطابق با مصوبات هیات دولت به صورت سیستمی دریافت می گردد.

گفتنی است، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف شده است همزمان با اظهار الکترونیک صادرات در پنجره واحد تجارت فرامرزی، نسبت به اخذ سیستمی تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات از صادرکننده یا نماینده قانونی وی اقدام کند .