کشف بیش از 5 تن دانه خشخاش توسط ماموران گمرک

کشف بیش از 5 تن دانه خشخاش توسط ماموران گمرک

ماموران گمرک اینچه برون موفق به کشف 5233 کیلو گرم دانه خشخاش از یک کامیون شدند.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران ؛ ماموران گمرک اینچه برون در استان گلستان در بازرسی از محموله یک کامیون تریلر چادری بیش از 5 تن دانه خشخاش را در این کامیون کشف کردند. بر اساس این گزارش ماموران گمرک اینچه برون با هوشیاری و رصد یک کامیون و دربررسی اسناد و مدارک محموله به آن مشکوک شده و به بازرسی آن اقدام کردند. در این بازرسی مشخص شد، بیش از 5 تن دانه خشخاش در محموله تریلر جاسازی شده بود.

این محموله در یکی از کشورهای همسایه بارگیری و در حین خروج از مرز اینچه برون با دقت و هوشیاری ماموران این گمرک کشف شده و به مراجع قضایی تحویل داده شد.
به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، اینچه برون نقطه صفر مرزی استان گلستان و یکی از مرزهای گمرکی میان ایران و ترکمنستان است .