کشف بیش از ۵ کیلوگرم مواد مخدر از دو مسافر خارجی توسط ماموران گمرک

کشف بیش از ۵ کیلوگرم مواد مخدر از دو مسافر خارجی توسط ماموران گمرک

ماموران گمرک از دو‌مسافر خارجی بیش از ۵ کیلو گرم‌مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ماموران گمرک فرودگاه بین المللی اصفهان طی یک هفته دو کشف مهم داشته اند.
در عملیات اول ، با دقت و هوشیاری ماموران گمرک ۲کیلو و ۸۱۶ گرم کوکائین سیاه از جداره چمدان یک مسافر تبعه کشور بولیوی در فرودگاه بین المللی اصفهان کشف شد.
در عملیات دوم، ماموران گمرک توانستند ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم کوکائین از داخل چمدان مسافر تبعه پرو کشف و ضبط کنند.
بر همین اساس، طی یک هفته دو کشف مهم اتفاق افتاده است و ماموران گمرک فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان از دو مسافر خارجی بیش از ۵ کیلو گرم مواد مخدر کشف و ضبط کردند.