کشف بیش از ۱۹ کیلوگرم هروئین در داخل پوست گردو توسط مأموران گمرک

بیش از ۱۹ کیلوگرم ماده مخدر از نوع هروئین در داخل پوست گردو جاسازی شده بود که توسط مأموران گمرک کشف شد.

به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، مأموران گمرک دوغارون در استان خراسان رضوی در حین بازرسی و کنترل از مسافران ورودی به کشور از یک مسافر ۱۹ کیلو تو ۴۰۰ گرم ماده مخدر از نوع هروئین کشف کردند.
براساس این گزارش، این مقدار ماده مخدر از طریق دستگاه ایکس‌ری مسافری از یک تبعه خارجی کشف شد. این فرد با جاسازی ۱۹ کیلو و ۴۰۰ گرم هروئین را در داخل پوست گردو قصد وارد کردن این مواد مخدر را داشت که توسط مأموران گمرک کشف و جهت سیر مراحل قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع داده شد.
بنابراین گزارش؛ کشف و شناسایی انواع مواد مخدر با هوشیاری و کنترل دقیق مأموران گمرک طی سال‌های اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ موفق شد رتبه نخست مبارزه با قاچاق مواد مخدر و رتبه دوم را در مبارزه با انواع قاچاق در دنیا کسب کند.