کارگروه پایش رفتار تجاری مصوب کرد شرایط رفع تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگان

براساس ابلاغیه کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت بازرگانی واحدهای تولیدی که به دلیل عدم‌ایفای تعهدات ارزی تعلیق شده بود برای ایفای این تعهدات در فرجه 4 ماهه در نظر گرفته شده رفع تعلیق می‌شود و کارت‌های بازرگانی غیرتولیدی تعلیق شده نیز می‌توانند با تعهد محضری مبنی بر رفع تعهد، کارت خود را از حالت تعلیق خارج سازند و البته تا زمان رفع تعهد مجوز صادرات نخواهند داشت.

 

معاون استان‌ها و تشکل‌های اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای به اتاق‌های سراسر کشور از رفع تعلیق کارت بازرگانی صادرکنندگانی که کارت آنها به دلیل عدم رفع تعهد ارزی تعلیق شده است، توسط سازمان‌های صمت استانی خبر داد. این رفع تعلیق به موجب مصوبه کارگروه پایش رفتار تجاری در تاریخ نهم آذر ماه سال جاری و در راستای اجرای ابلاغیه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در تاریخ 12 آبان ماه سال 1399 صورت ‌می‌گیرد.

 بر اساس آنچه در این نامه مورد اشاره قرار گرفته است، هدف از رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان آن است که آنان بتوانند از فرصت 4 ماهه ایجاد شده برای رفع تعهد ارزی سال 1398 خود از روش‌های مشروح در ابلاغیه بهره ببرند.

 طبق مصوبات یازدهمین و دوازدهمین جلسات کارگروه پایش رفتار تجاری، کارت بازرگانی کلیه واحد‌های تولیدی جهت رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات با روش‌های مذکور در مصوبه ابلاغی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، متضمن تصمیمات یکصد و هفتاد و هفتم جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه تا اطلاع ثانوی به واسطه تعهدات ارزی مذکور تعلیق نمی‌شود.

همچنین دارندگان کارت بازرگانی که کارت آنها به دلیل تعهدات ارزی حاصل از صادرات تعلیق شده است، (غیرتولیدی کمتر از 30 درصد تعهد) جهت رفع تعهدات مذکور مطابق با شرایط و ضوابط مندرج در مصوبه فوق‌الذکر به شرط ارائه تعهدنامه محضری برای رفع تعهد ارزی صادرات از حالت تعلیق خارج ‌می‌شود. این دسته از اشخاص (حقیقی و حقوقی) تا رفع تعهدات ارزی به میزان حداقل 30 درصد مجاز به صادرات نیستند. در تبصره یک این ماده چنین آمده است که صادرکنندگان فوق، چنانچه ظرف مدت 4 ماه نسبت به رفع تعهد ارزی خود (حداقل 30 درصد) اقدام نکنند، مجدداً کارت بازرگانی آنها تعلیق یا ابطال خواهد شد. و برابر قوانین و مقررات با آنان رفتار خواهد شد.

در عین حال در تبصره 2 این مصوبه آمده است که فهرست صادرکنندگان متقاضی بند 2 از سوی سازمان توسعه تجارت ایران به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران منعکس ‌می‌شود تا از صدور گواهی مبدا و انجام تشریفات گمرکی تا زمان رفع تعهد ارزی ممانعت کنند.