کارگروه توسعه صادرات، محور هماهنگی سیاست‌ها و برنامه های صادراتی کشور

مسئول دبیرخانه شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: سیاست‌های کلان صادرات غیرنفتی از برنامه دوم توسعه تا حال حاضر بطور مستمر از سوی شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی تبیین و ابلاغ می گردد و تمامی مراحل کارشناسی و هماهنگی فرابخشی اهداف، سیاست‌ها و برنامه‌ها پیش از طرح در جلسات این شورا، باید به تأیید کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی، به‌عنوان کمیسیون تخصصی شورا، برسد.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، محمود بازاری اظهار داشت:  بر اساس اسناد بالادستی، مهمترین رکن برای تأثیرگذاری و اثربخشی بهینۀ سیاست‌ها در روند توسعه صادرات، هماهنگی بین دستگاه‌ها است که کارگروه توسعه صادرات این نقش را به‌درستی ایفا می کند.

وی افزود: تجربیات متعدد طی سال‌های اخیر نشان‌ می‌دهد که اجرای تصمیمات مرتبط با صادرات غیرنفتی که خارج از این فرآیند و بدون هماهنگی فرابخشی انجام شود، نتیجه و اثربخشی لازم را نداشته است.

بازاری بیان داشت: از آنجا که صادرات موضوعی چند وجهی بوده و عملکرد آن متأثر از مولفه های متعددی است، تبیین دقیق موضوعات و تعیین راهکارهای اثربخش و بهینه باید از مسیر هماهنگی‌های فرابخشی و تخصصی انجام شود و تمامی دستگاه‌های اجرایی از یکجانبه‌گرایی و تک‌روی پرهیز نمایند.

مسئول دبیرخانه شورای‌عالی توسعه صادرات غیر نفتی اضافه کرد: روند صادرات با توجه اهداف کمی تعیین شده و شرایط فعلی کشور، از حیث تحریم‌های بین المللی، دارای ویژگی‌ها و فرصت‌های جدیدی است مشروط بر آنکه با شناخت دقیق تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، اولویت‌بندی بازارهای هدف و امکانات موجود، راهبردهای جدیدی نیز طراحی و اجرا شود که مهمتربن الزام آن هماهنگی و برنامه‌ریزی فرابخشی و چابکی در اجرای برنامه‌های عملیاتی برای ارزآوری بیشتر از فرصت‌های جدید پیش رو است.