پیام ریاست محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان به مناسبت روز ملی صادرات

باسمه تعالی
فرصت سالشمار بزرگداشت روز ملی صادرات رسیده و به این بهانه شرایطی فراهم آورده تا بتوان از ارزش و اهمیت صادرات سخن گفت.
در نگاه نخستین صادرات، فرآیندی تجاری و در بردارنده فروش خدمات و تولیدات داخلی به مشتریان خارج از مرزهای جغرافیایی است لکن تاریخ نشان داده، صادرات در ضمن ارزآوری و تولید ثروت، صدور فرهنگ، تعظیم شعائر ملی، تقویت حضور غیر تجاری یک ملت در دنیای پیرامونی و مسیری برای توسعه ارتباطات در خدمت دیپلماسی عمومی بین ملتهاست. صادرات علاوه بر تمرکز بر بازارهای تجاری ، افکار عمومی جامعه هدف را نشانه میرود و از این رهگذر فرصتهای تاریخی متولد میشود.
تحریمهای ناجوانمردانه علیه ملت ایران و پاندمی کرونا راه را ناهموارتر از همیشه برای صادرات پایدار کرده اند اما صادرکنندگان، مجاهدان خط مقدم در این جنگ اقتصادی، با عزمی دوچندان اعتلای ایران اسلامی در این حوزه را هدف قرار داده اند.
در این کارزار ناهماهنگی دستگاههای اجرایی، نظام تصمیم گیری نابسامان و تحریمهای داخلی از سمت مراجع مسوول عرصه را بر مجاهدان اقتصادی دشوارتر از پیش کرده است.
امید آن دارم در ظل توجهات حضرت ولی عصرعج، در سال جهش تولید و فرصت اندک باقیمانده با همدلی و همراهی دولت و بخش خصوصی بتوان اهداف تعریف شده در اسناد بالادستی را در دسترس ببینیم.
مسعود گلشیرازی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان