پنجمین نمایشگاه صنعتی – بازرگانی تخصصی جمهوری اسلامی ایران در آستارا خان روسیه

پنجمین نمایشگاه صنعتی – بازرگانی تخصصی جمهوری اسلامی ایران در آستارا خان روسیه

زمان : 29 الی 31 خرداد ماه 98

مکان : آستاراخان

تلفن تماس : 44098897