پنجمین نمایشگاه بزرگ صنعتی – بازرگانی ایران در روسیه – آستاراخان

پنجمین نمایشگاه بزرگ صنعتی – بازرگانی ایران در روسیه

زمان : 29 الی 31 خرداد 98

مکان : آستاراخان

تلفن : 44031745