پانزده سال رشد تجارت خارجی کشور

محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران در پیامی به مناسبت پانزدهمین سالگرد تأسیس این سازمان از رشد بالغ بر 483 درصدی تجارت خارجی کشور طی مدت 15 ساله خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، در این پیام آمده است:

در سالروز تاسیس سازمان توسعه تجارت ایران، مرور آنچه بر تاریخ و گذشته آن گذشته، آنقدر مهم نیست که رسالت آن در آینده ای که در راه است.

وظیفه و رسالت این دستگاه متولی تجارت خارجی کشور که نه فقط در جبهه بیرونی به جنگی تمام عیار در پوشش تحریم اقتصادی و تجاری مشغول است، بلکه در ساختار مدیریت اقتصادی داخلی نیز چالش های جدی و فرساینده ای، احاطه اش کرده است.

گرچه در طول پانزده سالی که از تاسیس این سازمان می گذرد، صادرات غیرنفتی کشور از 7.6 میلیارد دلار در زمان ادغام 3 حوزه مرکز توسعه صادرات، تهیه و توزیع کالا و بازرگانی خارجی به حدود 44.3میلیارد دلار رسیده که رشد بالغ بر 483 درصدی را تجربه کرده است و گرچه در این سالها سهم صادرات غیرنفتی به همسایگان از 3.2 میلیارد دلار به 24 میلیارد دلار رسیده که حکایت از رشد650 درصدی را دارد و تنوع اقلام و گستره اقلیم صادراتی و مقدار شرکتهای صادرات گرا هر روز بیش از گذشته افزایش یافته اند و امروز تراز کشور در بخش غیرنفتی نیز به نفع صادرات ثبت شده اند اما ظرفیت این سازمان برای جهانی شدن، همواره بیش از آن چیزی بود که تجربه اش کرده بود.

بی تردید، سازمانی که رسالتی جهانی و فرامرزی دارد، بیش از هر چیز نیازمند بینش و دانش و ابزارهایی است که توان تحقق این خواسته ها را داشته باشد.

بینشی که از تعامل مداوم و ارتباط مستمر با همتایان خارجی اش حاصل می شود و نیازمند درک درست و به روز از تحولات جهانی تولید و رقابت است و شیوه هایی که این تحولات را پیش می برد و محدودیت ها و استعدادهایی که این جاده را حد می زنند.

دانشی که نه فقط وابسته به علم تجارت، بلکه نیازمند مهارت های دیگری چون علم ارتباطات، فنون بازاریابی حرفه ای، علم مذاکره جدید، توانایی جذب و مشارکت، سرمایه گذاران و شرکای خارجی تدوین استراتژی برنده برنده تبیین چشم انداز فراگیر و تحلیل فرصت ها و تهدیدهای بازار جهانی است که در ارتباط مستقیم با آموخته های روز مراکز علمی دنیا و اندوخته های عمیق صاحبان تولید و تجارت است و بالاخره ابزارهایی که قادر به تحقق آرمان هایی باشند که از خاستگاه بینش و دانش تجاری برآمده اند. ابزارهایی ترویجی برای معرفی توانمندیها، ظرفیت ها و استعدادهای تولیدی داخل در جغرافیای جهانی نظیر برگزاری نمایشگاه های برون مرزی، اعزام و پذیرش هیات های تجاری، تقویت ساختار رایزنان بازرگانی در بازارهای هدف، آموزش و توانمندسازی بنگاه های کوچک و متوسط، کسب اطلاعات، تحلیل داده ها و انعکاس دقیق و به موقع آنها به فعالان حوزه تجارت خارجی، تبلیغات و برگزاری نشست های تخصصی و همایش های کاربردی با شرکای بین المللی که می توانند بر تعمیق روابط دوستانه و پایدار با دیگر فعالان بازارهای جهانی بیفزایند و نیز ابزارهای توسعه ای نظیر تنوع بخشیدن به اقلام صادراتی در جهت کاهش آسب پذیری و میزان وابستگی به اقلام محدود در سبد صادراتی کشور، تسهیل قوانین و ضوابط مرتبط با حوزه تجارت خارجی، کاهش نرخ تعرفه ها در جهت افزایش توان و تقویت رقابت پذیری محصولات داخلی و کاهش هزینه هایسربار تجاری، تقویت برند تجاری ایران و تقویت زیرساختهای اجتناب ناپذیر تجاری کشور نظیر تنش زدایی سیاسی، تقویت و برقراری روابط بانکی و بیمه ای، توسعه نظام حمل و نقل و لجستیک و بهبود خدمات گمرکی، بندری و بانکی، ایجاد خطوط اعتباری، شرایط انعقاد و پیمان های پولی، تجاری و اقتصادی کشور با شرکای بین المللی و شاید از همه مهمتر، بسته حمایتی و تشویق صادرات غیرنفتی که همواره بروکراسی، آن را معطل کرده است.

امروز قطعاً ابزارهای در اختیار سازمان توسعه تجارت از مرکز توسعه صادرات 50 سال پیش هم کمتر است و در عین حال وظایف و ماموریت و انتظارات از آن به مراتب بیشتر. بویژه در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی که گرانیگاه ارز آوری از وزارت نفت به وزارت صمت تغییر کرده و نقش صادرات غیرنفتی، بیش از هر زمان دیگری حائز اهمیت و توجه شده، اما به همان میزان انتظارات، ابزارهای کارآمدی که توانایی تحقق این آرمان را داشته باشد، در اختیار این سازمان نیست.

نه ساختار رایزنی کشور آنچنان که شایسته است، تقویت شده و نه زیر ساخت های تجاری بهبود یافته. نه شرایط انعقاد پیمان های منطقه ای مهیاست، نه تشویق های کارآمدی در اختیار سازمان استو نه سرمایه گذاری شایسته ای در بخش تنوع سازی تولیدات صادراتی انجام گرفته و نه ابزارهای سیاستگزاری و تدوین ضوابط، امروز در اختیار این سازمان است. و این در حالی است که عملکرد سازمانی چون سازمان توسعه تجارت به شدت وابسته به عملکرد سایر دستگاههایی است که این بستر تعامل و تبادل تجاری را فراهم می سازند و زنجیره خدمات را کامل می کند.

با اینهمه سازمان توسعه تجارت، همچنان به آینده امیدوار و خوشبین است. چرا که آرزوی دیرینه، کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی کشور، فقط با تغییر رویکرد و بهبود انگاره های ذهنی نسبت به صادرات غیرنفتی در دنیا به صدا درآمده و چنانچه این طنین این ناقوس آخرالزمان نفتی را به موقع نشنویم مسیرآینده را اصلاح نکنیم، نه سازمان توسعه تجارت، بلکه اقتصاد ملی، بازنده اصلی این قطار راهبردی خواهد بود.

اگر وظیفه وزارت نفت امروز موکول به شانه های سازمان توسعه تجارت شده است، باید این سازمان نیز به قدر این وزارتخانه ملی، در کانون توجه و اهمیت همگان قرار گیرد و تحریم ها فقط این راه را کوتاه تر کرده اند.